Trường Cao đẳng nông lâm Đông Bắc được thành lập ngày 27/04/1962, trải qua 53 năm phát triển Nhà trường đã đào tạo được 601 cử nhân Cao đẳng, 15.270 trung cấp chuyên nghiệp, 130 công nhân kỹ thuật, 221 cao đẳng nghề, 575 trung cấp nghề và 1.830 sơ cấp nghề. Nhiều người đã và đang giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan nhà nước: Văn phòng Chính phủ, các Tỉnh, huyện, Chi cục Kiểm lâm…

Hiện nay Nhà trường đang đào tạo 11 ngành học bậc Cao đẳng (Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm), Quản lý đất đai; Lâm nghiệp; Chăn nuôi; Dịch vụ thú y; Khuyến nông; Phát triển nông thôn; Khoa học cây trồng; Kế toán; Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh); Các ngành học bậc liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng (Quản lý tài nguyên rừng (kiểm lâm); Lâm nghiệp; Quản lý đất đai; Kế toán), 13 ngành học bậc Trung cấp chuyên nghiệp (Quản lý tài nguyên rừng (kiểm lâm); Lâm sinh; Khuyến nông lâm; Trồng trọt và bảo vệ thực vật; Chăn nuôi Thú y; Quản lý đất đai; Công nghệ thông tin; Kế toán doanh nghiệp; Kinh doanh thương mại và dịch vụ; Công nghệ sinh học; Quản lý môi trường; Thuế xã phường; Hệ văn hoá (tốt  nghiệp THCS)). Các chương trình đào tạo Trung cấp nghề (Lâm sinh, Khuyến nông lâm; Kế toán; Công nghệ thông tin…), Cao đẳng nghề (Kế toán)…

Ngoài ra nhà trường còn liên kết đào tạo với Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên mở các lớp đào tạo đại học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học tại trường với các chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý đất đai; Kế toán…