Chức năng và nhiệm vụ

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản và hiện đại của cơ học trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ trọng điểm của Nhà nước. Nghiên cứu tạo ra một số công nghệ mới trong lĩnh vực cơ học phục vụ sự phát triển các ngành kinh tế – kỹ thuật mũi nhọn của đất nước. Tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực cơ học vào thực tế Việt Nam. Thực hiện việc trao đổi, hợp tác quốc tế và tham gia đào tạo các chuyên gia lành nghề, cán bộ trình độ cao trong lĩnh vực Cơ học.

Các hoạt động thường xuyên của đơn vị

Thực hiện các đề tài thuộc các chương trình Nhà nước và cấp bộ trong các lĩnh vực: Điều tra nghiên cứu biển, Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai; thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước về QLMT “Quan trắc môi trường biển miền Trung”; Thực hiện các đề tài của ngành cơ học thuộc Chương trình Nhà nước Nghiên cứu cơ bản; Mô phỏng các quá trình thủy động lực học môi trường biển; Tính toán, đánh giá và dự báo ô nhiễm không khí, nước mặt, nước ngầm, môi trường biển (lan truyền tạp chất và vết dầu,…); Mô phỏng các công trình có hư hỏng, ứng xử của công trình dưới tác động ngẫu nhiên, điều khiển công trình với mục tiêu giảm rung động và nhận dạng kết cấu; công nghệ dự báo lũ và đưa ra giải pháp kiểm soát lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng; Mô phỏng dòng chảy nhiều pha trong môi trường rỗng, đường ống, phục vụ khai thác, vận chuyển dầu khí; Xây dựng và phát triển một số phần mềm chẩn đoán, cân bằng máy, thiết bị; Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Rôbốt phục vụ công nghiệp; Công nghệ xử lý tín hiệu cơ, điện, vô tuyến điện…; Đánh giá tác động môi trường; Đánh giá trạng thái kỹ thuật của công trình biển, công trình giao thông và nền móng sử dụng các hiệu ứng cơ học như rung động, sóng đàn hồi và siêu âm; Công nghệ Gaslift trong khai thác dầu khí; Dự báo lũ lụt; Điều khiển và tự động hóa; Thực hiện các hợp đồng với các cơ quan Bộ Tư lệnh Hải Quân, XNLLDDK Vietsopetro, Tổng công ty dầu khí, Tổng công ty Điện lực, Cục môi trường, Cục phòng chóng lụt báo…; Chủ trì đề án hợp tác đào tạo Tiến sỹ cơ học tại các cơ sở nước ngoài dưới hình thức đồng hướng dẫn bằng ngân sách Nhà nước; Đào tạo Tiến sỹ và Thạc sỹ chuyên ngành cơ học.