Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trường Cao đẳng Xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ xây dựng chuyên đào tạo cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ bậc cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành xấy dựng. Trường đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu xã hội. Trường coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần, trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa.
Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế là trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là UBND tỉnh); Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; đào tạo và cấp chứng chỉ về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật; đồng thời là cơ sở nghiên cứu triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý giáo dục và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực; hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Điều lệ Trường cao đẳng.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình là đơn vị sự nghiệp có thu chịu sự quản lý Nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình.
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên được thành lập ngày 10/11/1963, trải qua nhiều lần sáp nhập, đổi tên, từ một trường nghiệp vụ đào tạo trình độ sơ cấp, phát triển thành trường trung cấp (năm 1978), ngày 09 tháng 4 năm 2008 Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên.
Trường Cao đẳng Hàng hải II là cơ sở công lập đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng nghề, các kỹ thuật viên, nhân viên có trình độ trung cấp nghề , sơ cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp và các lọai hình đào tạo khác (theo quy định của luật giáo dục và luật dạy nghề ) trong các lĩnh vực ngành nghề: Kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ hàng hải thuộc hệ thống giáo dục Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ; đồng thời là cơ sở nghiên cứu, triển khai ứng dụng, chuyển giao khoa học – công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của ngành hàng hải và của toàn xã hội.
Trường Cao đẳng Hàng hải I là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học với triết lý và phương pháp hiện đại; có chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển và xuất khẩu lao động.