Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore (tên giao dịch quốc tế: Vietnam – Singapore Vocational College) có tiền thân là Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Việt Nam – Singapore, được thành lập từ năm 1997 theo Dự án hợp tác đào tạo giữa hai Chính phủ Việt Nam và Singapore.
Trường Cao đẳng Quảng Ngãi là trường tư thục, đào tạo đa cấp, đa ngành theo mô hình ứng dụng: Nhà trường- Người học- Doanh nghiệp, lấy người học làm trung tâm. Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực Duyên hải miền Trung, trong đó lấy đào tạo nhân lực các lĩnh vực y tế và du lịch là trọng điểm.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La với tiền thân là Trường kỹ thuật giao thông được thành lập ngày 22/10/1973. Năm 1983 trường Lái xe - Máy - Cơ điện được thành lập trên cơ sở sát nhập các trường công nhân Cơ điện, Lái xe và Lái máy kéo.
Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Bắc Ninh được thành lập ngày 24 tháng 6 năm 1998 theo Quyết định số 109/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trải qua hơn 22 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã không ngừng vươn lên, đạt nhiều thành tích trên các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên và có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh Bắc Ninh.
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây tiền thân là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình được thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1977 theo quyết định số 278/CP ngày 10/10/1977 của Hội đồng Chính Phủ về việc chuyển lớp Đại học vừa học, vừa làm đặt tại Trường thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình. Địa chỉ tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Sơn Bình (nay là thành phố Hà Nội).
Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng tiền thân là Trường Công nghiệp Hải Phòng, thành lập ngày 25/6/1961 theo Quyết định của Ủy ban Hành chính thành phố.