Ngày 04/07/2007 tại Quyết định số: 3527/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghiệp Quảng Ngãi và ngày 04/04/2016 chính thức được đổi tên thành trường Cao đẳng Quảng Ngãi tại Quyết định số 1089/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Là Trường cao đẳng tư thục đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo chính sách xã hội hóa của Nhà nước với chức năng đào tạo đa cấp, đa ngành với các ngành trọng điểm: Dược sĩ, Điều dưỡng, Xây dựng, Quản trị nhà hàng, Quản trị Khách sạn…Hiện tại, Cơ cấu tổ chức của Trường gồm có 05 phòng, 06 khoa, 03 trung tâm và 02 công ty. Sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp có được tỷ lệ việc làm cao trên 75% và được các cơ quan, doanh nghiệp tuyển dụng đánh giá tốt về kiến thức, chuyên môn, tay nghề và kỹ năng mềm.

Sứ mệnh: 

Trường Cao đẳng Quảng Ngãi là trường tư thục, đào tạo đa cấp, đa ngành theo mô hình ứng dụng: Nhà trường- Người học- Doanh nghiệp, lấy người học làm trung tâm. Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực Duyên hải miền Trung, trong đó lấy đào tạo nhân lực các lĩnh vực y tế và du lịch là trọng điểm.

Tầm nhìn:

Đến năm 2020 Trường cao đẳng Quảng Ngãi trở thành Trường đại học ứng dụng theo tiêu chuẩn Châu Âu về:

– Chương trình đào tạo tiên tiến, hiện đại, đáp ứng nhu cầu xã hội, có sự tham gia, hợp tác đào tạo của các nhà tuyển dụng. Đào tạo 09 ngành trình độ đại học, 15 ngành trình độ cao đẳng, 10 ngành trình độ trung cấp.

– Đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy mẫu mực, chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, đảm bảo kiến thức ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

– Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tiên tiến phù hợp với nhu cầu đào tạo theo mô hình ứng dụng ( Bệnh viện, khách sạn, công ty trong trường học).

Chiến lược phát triển năm 2020

Xây dựng và phát triển mô hình Trường Đại học ứng dụng theo tiêu chuẩn Châu Âu, cụ thể:

– Tăng qui mô HSSV 7.000 đến 10.000 người

– Tăng đội ngũ CBCNV, giảng viên lên 300 người ( trong đó: Tiến sĩ đạt 15%; thạc sĩ đạt 55% và đại học 30%)

– Phát triển Khoa Quốc tế thành mũi nhọn của Trường về hợp tác với các nước Lào- Nhật- Hàn Quốc- Đài Loan- Úc về chương trình thực hành, thực tập và việc làm cho Sinh viên.

– Phát triển Khoa Y- Dược theo mô hình Trường học- Bệnh viện- Viện dưỡng lão nằm giúp sinh viên được thực hành ngày năm học thứ 2 và được trả lương, việc làm trong suốt thời gian học tại Trường.

Đội ngũ cán bộ giảng viên

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của Trường Cao đẳng Quảng Ngãi là nguồn lực chính quyết định sự thành công của Nhà Trường. Trong nghững năm qua, đội ngũ này đã đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác đáp ứng đầy đủ mọi nhiệm vụ .

Đội ngũ giảng viên của trường hiện có 145 người, trong đó có 02 tiến sĩ, 58 thạc sĩ, 74 đại học. Trường có nhiều giảng viên giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt, có khả năng liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Đa số cán bộ giảng viên năng động sáng tạo, nhiệt huyết với nghề và có khả năng tiếp cận nhanh với khoa học tiên tiến, chuyển giao công nghệ và hội nhập quốc tế.

Với mục tiêu xây dựng Trường thành một trung tâm đào tạo mạnh về ngành Sức khỏe và Du lịch có trình độ chuyện môn tốt, đáp dứng nguồn nhân lực trong nước và xuất khẩu lao động. Nhà trường đã và đang cử rất nhiều cán bộ, giảng viên tham gia đào tạo thạc sĩ. Đồng thời luôn tạo điều kiện thuận lợi, có chế độ ưu đãi, hỗ trợ thời gian và kinh phí để đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao trình độ. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ giảng viên được Nhà trường tổ chức thường xuyên. Và Trường đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tạo sinh viên được thực hành, thực tập tại nước ngoài như Thái Lan, Đài Loan, Nhật, Hàn Quốc và Úc.