1.   Trường Cao đẳng Y tế Bình Định là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Y - Dược và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng; là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có biểu tượng đặc trưng cho ngành nghề.

2.   Trường Cao đẳng Y tế Bình Định dưới sự quản lý và điều hành trực tiếp của UBND tỉnh Bình Định. Trường tiếp tục xây dựng và phát triển thành Trường Cao đẳng Y - Dược Bình Định của tỉnh và một số tỉnh lân cận miền Trung - Tây Nguyên trong giai đoạn 2011 - 2015. Đến năm 2020, Trường cao đẳng Y tế Bình Định sẽ phấn đấu trở thành Trường Đại học Y, một cơ sở đào tạo, nghiên cứu và tư vấn các lĩnh vực Y - Dược trong hệ thống các cơ sở đào tạo đại học có uy tín và chất lượng trong cả nước. Trường sẽ cung cấp cho người học một môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học tốt nhất, có tính chuyên môn cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực, thích ứng nhanh và đáp ứng được với nhu cầu phát triển của xã hội.

3.   Trường Cao đẳng Y tế Bình Định là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực có chức năng đào tạo cán bộ khoa học có trình độ cao đẳng và các cấp thấp hơn về các chuyên ngành Y - Dược theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô một cách hợp lý.

4.   Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành quả nghiên cứu về Y - Dược trong đào tạo, khám chữa bệnh. Triển khai xây dựng các dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp bộ, cấp nhà nước và hợp tác quốc tế.

5.   Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo hướng chuyên khoa sâu, bồi dưỡng đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học cho tất cả các chuyên khoa đáp ứng yêu cầu đào tạo đại học và sau đại học.

6.   Quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, đúng nguyên tắc nguồn kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị khoa học kỹ thuật theo sự phân cấp của UBND tỉnh Bình Định. Tăng cường các nguồn tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị máy móc đáp ứng các yêu cầu của nhà trường.