Trải qua gần 60 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã đào tạo và bồi dưỡng được cho xã hội gần 50 nghìn cán bộ kỹ thuật, trong đó có học sinh của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, học sinh tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận. Nhiều học sinh ra trường đã tìm kiếm được việc làm, có thu nhập ổn định và kinh tế gia đình phát triển.

Học sinh của trường đến nay có nhiều người giữ chức vụ trọng trách ở tỉnh, huyện và một số cơ quan, ban, ngành… Hiện nay, số học sinh do trường đào tạo đã thực sự là nguồn nhân lực có kỹ thuật ở cơ sở, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế địa phương.

Với bề dày lịch sử và thành tích đào tạo, nhà trường đã được Đảng và Nhà nuớc tặng thuởng:

- Huân chương Lao động hạng Ba.

- Huân chương Lao động hạng Nhì.

- Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhiều năm Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tặng Bằng khen Trường tiên tiến xuất sắc.  Đảng bộ nhà trường liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen, Cờ mang chân dung Bác. Công đoàn nhà trường đạt Công đoàn vững mạnh trong nghành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá.

2. Sứ mạng và tầm nhìn:

- Sứ mạng: Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hoá là cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp trình độ cao đẳng, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức và năng lực thực hành, có sức khoẻ đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Thanh Hoá và các tỉnh Bắc Miền Trung.

- Tầm nhìn: Truờng Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hoá là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và cơ sở nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp của tỉnh Thanh Hoá. Phấn đấu xây dựng, phát triển nhà trường đến năm 2025 trở thành trường Đại học Nông Lâm Bắc Miền Trung, là cơ sở đào tạo, liên kết đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, đáp ứng nhu cầu đa dạng về nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Thanh Hoá nói riêng và các tỉnh Bắc Miền Trung nói chung.

3. Chức năng và nhiệm vụ:

Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hoá là cơ sở giáo dục đào tạo công lập trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá, có chức năng:

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và thấp hơn ở các chuyên nghành thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã - hội của tỉnh Thanh Hoá và khu vực; đồng thời đáp ứng nhu cầu chuyển giao những tiến bộ khoa học - công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn; bồi dưỡng trình độ học vấn, kiến thức kỹ thuật chuyên môn, nghịêp vụ cho nguời lao động để có cơ hội tìm kiếm việc làm.

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp, góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội của địa phuơng, thực hiện các dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, dịch vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với tính chất nghành nghề đào tạo.

- Liên kết với các truờng Đại học trong và ngoài nước để đào tạo nhân lực có trình độ cao hơn.