Sứ mệnh

Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình đào tạo nghề theo ba cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và sơ cấp nghề; Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật-công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Tầm nhìn

Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình phấn đấu trở thành trường có uy tín ngang tầm với các trường Cao đẳng nghề trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung. Trường cung cấp cho người học một môi trường giáo dục chuyên nghiệp, có tính chuyên môn cao, đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc và thích ứng nhanh với yêu cầu phát triển của xã hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực ứng dụng các công trình nghiên cứu khoa học; đảm bảo cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề hiện đại; các chương trình đào tạo Cao đẳng nghề bắt kịp với trình độ đào tạo trong khu vực và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục tiên tiến, thích ứng và hội nhập với xã hội.

Khẩu hiệu: “Rèn đức, luyện nghề, lập thân, lập nghiệp”

Lịch sử phát triển

Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 226/QĐ-LĐTBXH ngày 10 tháng 02 năm 2015 trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề Quảng Bình, tiền thân là Trường Dạy nghề Quảng Bình.

Trường Dạy nghề Quảng Bình được thành lập theo quyết định số 39/QĐ-UB ngày 26/4/2002. Đến năm 2007, được chuyển đổi thành Trường Trung cấp nghề Quảng Bình theo quyết định số 469/QĐ- UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình và đến tháng 7/2015, Trường trở thành Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Lao động - TBXH, Tổng cục Dạy nghề, UBND tỉnh và Sở Lao động - TBXH Quảng Bình, nhà trường đã từng bước đầu tư xây dựng và phát triển. Đến nay, trường đã có cơ sở vật chất và năng lực thiết bị dạy nghề rất đáng kể.

Về giáo viên, Trường đã xây dựng được một đội ngũ giáo viên có năng lực, trình độ và tâm huyết với sự nghiệp đào tạo nghề.Trường cũng đã xây dựng được các chương trình đào tạo phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường cũng như địa phương trên cơ sở quy định chương trình khung của Bộ Lao động - TBXH.

Quy mô tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề của trường tăng dần qua hàng năm. Đến năm 2015, Trường tuyển sinh đào tạo 10 nghề Cao đẳng chính quy; 11 nghề Trung cấp chính quy; 17 nghề sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng. Học sinh-Sinh viên các khoá của trường sau khi tốt nghiệp ra trường có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng nghề cao, được xã hội chấp nhận.

Ngoài ra, trường cũng đã mở rộng các hoạt động đào tạo khác như đào tạo lái xe mô tô hạng A1; ôtô hạng B, C; huấn luyện ATLĐ-VSLĐ và dạy nghề ngắn hạn cho nông dân và các đối tượng khác vừa đem lại hiệu quả xã hội.