1. Sứ mệnh

Đầu tư kiến thức, phát triển năng lực cá nhân, chuyên môn nghề nghiệp, để tạo dựng con đường thành công và đóng góp vào sự phát triển cộng đồng xã hội.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030 là trường đại học theo hướng thực hành đa ngành, đa lĩnh vực đạt trình độ của đại học được xếp hạng cao trong khu vực Đông Nam Á.

3. Giá trị cốt lõi

Trách nhiệm & Trung thực.

- Bền chí & Đam mê.

- Sáng tạo & Đổi mới.

- Hợp tác & Tôn trọng sự khác biệt.

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Đông Á là: “Đào tạo gắn liền với thực tiễn để người học đầu tư kiến thức, biến đổi cuộc sống, tạo dựng con đường thành công”Người học giỏi chuyên môn nghề nghiệp, thông thạo các kỹ năng và kỹ năng làm việc, hội nhập, bền chí và lòng trách nhiệm, có tinh thần học tập suốt đời, thích ứng với sự phát triển của thời đại và đóng góp vào cộng đồng xã hội và sự phồn vinh của đất nước.