Sơ lược quá trình hình thành và phát triển

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk là cơ sở dạy nghề công lập, tiền thân là trường Trung học kỹ thuật Y- Út Ban Mê Thuột của chế độ cũ, tọa lạc ở khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, trường được thành lập vào năm 1957, với nhiệm vụ đào tạo học sinh trình độ trung học kỹ thuật, qui mô 600 học sinh/năm, học sinh chủ yếu là người dân tộc ít người thuộc khu vực miền Nam Trung bộ và Tây nguyên. Sau ngày giải phóng Buôn Ma Thuột (tháng 3 năm 1975), trường được tiếp quản và đổi tên thành trường Trung học kỹ thuật Ban Mê Thuột trực thuộc Ty Giáo dục tỉnh Đắk Lắk. Đến tháng 12 năm 1975 trường đổi tên thành trường Công nhân kỹ thuật cơ điện Đắk Lắk trực thuộc Ty Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, nhiệm vụ của nhà trường là đào tạo công nhân kỹ thuật bậc 2/7, qui mô 600 học sinh  cho địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Từ năm học 1985-1986, trường được nâng cấp đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề bậc 3/7.

Năm 1989 trường sáp nhập thêm trường Nghiệp vụ phát thanh truyền hình Đắk Lắk, tuy nhiên không tăng qui mô đào tạo vì lúc này nhu cầu người học giảm.

Năm 1990 trường chuyển về trực thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk. Tháng 4 năm 1995, trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao thêm nhiệm vụ đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Từ ngày 01/12/1998, trường được chuyển giao về trực thuộc Sở LĐ-TBXH tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 07/1998/QĐ-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ Tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo nghề  từ Bộ GD-ĐT sang Bộ LĐ-TBXH.

Năm 2006, trường được Bộ LĐ-TBXH phê duyệt bổ sung vào danh sách các trường đầu tư tập trung từ nguồn kinh phí Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia  GD-ĐT, giai đoạn 2006- 2010”.

Từ ngày 27/3/2007, theo Quyết định số 661/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đắk Lắk, trường được chuyển thành thành trường Trung cấp nghề Đắk Lắk.

Từ ngày 24/6/2011, theo Quyết định số 776/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk.

Ngày 20 tháng 06 năm 2017, Bộ trưởng BLĐTBXH đã ký Quyết định số 924/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk thành trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk

Nhiệm vụ chính của trường:

Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ : Cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo qui định; Liên kết đào tạo liên thông Cao đẳng, Đại học

Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động.

Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.