Với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y dược chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân 2 tỉnh Điện Biên, Lai Châu và các tỉnh bắc Lào

Cơ cấu tổ chức:

Nhà trường có 05 phòng chức năng , 05 khoa và 02 bộ môn trực thuộc. Hiện tại nhà trường có 54 cán bộ, viên chức, lao động, trong đó có 44 cán bộ giảng dạy đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn (Nghiên cứu sinh: 01; Thạc sĩ :10; Chuyên khoa cấp II: 01; Chuyên khoa cấp I: 08, đang học cao học và chuyên khoa II: 05).

Các nghành đào tạo:

 Về đào tạo Cao đẳng chính quy: Nghành Điều dưỡng

 Về đào tạo Trung cấp chính quy: Nghành Y sỹ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược  sỹ.

 Về đào tạo liên thông cao đẳng, trung cấp: Nghành Cao đẳng điều dưỡng.

 Về đào tạo văn bằng 2: Nghành điều dưỡng trung cấp, dược sỹ trung cấp.

 Về đào tạo ngắn hạn:Y tá thôn bản, cô đỡ thôn bản.

Về liên kết đào tạo: Nhà trường đã liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng Y - Dược để đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế của tỉnh, các ngành đào tạo bao gồm: Bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, cử nhân điều dưỡng, Y tế công cộng, cao đẳng dược, cao đẳng hộ sinh...

Ngoài ra trường còn thực hiện các dự án với các tổ chức y tế khác trong và ngoài nước như dự án HPET…