Về cơ cấu tổ chức, nhà trường có 07 phòng và 06 bộ môn trực thuộc. Hiện tại nhà trường có 82 cán bộ, viên chức, lao động, trong đó có 63 cán bộ giảng dạy đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn (Nghiên cứu sinh: 01; Thạc sĩ: 14; Chuyên khoa cấp I: 06; Đang học cao học và chuyên khoa I: 09). 

Cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy được nhà trường quan tâm đầu tư, trang sắm thêm nhiều trang thiết bị phục vụ cho quá trình giảng dạy lý thuyết và thực hành, tất cả các giảng đường, phòng học được lắp đặt hệ thống Projector và thiết bị hỗ trợ nghe, nhìn, trang bị đầy đủ hệ thống mô hình trực quan hiện đại, luôn cập nhật các thiết bị y tế tiên tiến, đầu tư nhiều thiết bị hỗ trợ thí nghiệm hiện đại phục vụ cho việc học thực hành tại các phòng thực tập. Ngoài ra nhà trường có thư viện với hơn 750 đầu sách với hơn 10.000 cuốn, và hệ thống thư viện điện tử tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên khai thác thông tin để phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập; nhà trường có 01 phòng thực hành tin học với 42 máy tính, 01 phòng học ngoại ngữ với 52 cabin.

Với những thành tích đã đạt được trong thực hiện các lĩnh vực, nhà trường đã được các Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng ba (năm 1988), Huân chương Lao động hạng nhì (năm 1994, năm 2000). Với những đóng góp trong đào tạo Lưu học sinh, sinh viên Lào, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ghi nhận bằng các phần thưởng: Huân chương Ít-xa-la (năm 1980), Huân chương Hữu nghị (năm 2012).