1. Các đơn vị đào tạo và đội ngũ cán bộ viên chức

- Trường hiện có 9 bộ môn, gồm: Điều dưỡng, Dược, Nội, Ngoại, Nhi, Sản, Y tế cộng đồng, Y học cơ sở, Khoa học cơ bản.

- 5 phòng chức năng:  Phòng Đào tạo – KHCN, Phòng Khảo thí – ĐBCLGD và Hợp tác quốc tế,

Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Công tác Ctr HS-SV, Phòng Kế hoạch tài chính.

- Trường có một đội ngũ gồm 125 cán bộ, viên chức, giảng viên: trong đó 118 giảng viên gồm: tiến sĩ: 01, thạc sĩ: 45, CKII: 07, CKI: 37, Cử nhân: 28.

- Nhiều giảng viên của trường đã đạt giải nhất, nhì trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp ngành, cấp quốc gia.

- Hàng năm trường mời nhiều GS, PGS, TS ở các trường đại học, bệnh viện lớn trong cả nước đến giảng dạy nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Nhiệm vụ của trường

- Đào tạo chính quy;

- Đào tạo liên thông;

- Đào tạo lại, đào tạo liên lục, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng mới cho cán bộ y tế theo các chuyên ngành đào tạo;

- Đào tạo theo nhu cầu xã hội;

- Nghiên cứu khoa học và phục vụ nhu cầu của xã hội theo nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường;

- Liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng Y - Dược để đào tạo đại học và sau đại học cho cán bộ y, dược của địa phương;

- Hợp tác quốc tế.

3. Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên đào tạo nhân lực y tế có năng lực theo các chuẩn mực về chất lượng quốc gia và quốc tế, cùng với những phẩm chất đạo đức và những tố chất nghề nghiệp thích ứng với mọi yêu cầu của xã hội và các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước; nhà trường góp phần giải quyết các vấn đề về sức khỏe của cộng đồng và địa phương thông qua các nghiên cứu ứng dụng và các hoạt động phát triển cộng đồng.

4. Tầm nhìn đến năm 2030

Trở thành trường Đại học chuyên ngành sức khỏe.