Đào tạo 8 ngành đại học, 12 ngành cao đẳng thuộc 02 nhóm ngành: Công nghệ kĩ thuật và Kinh tế.

Quy mô tuyển sinh: 2000 sv/năm

Mục tiêu: Đào tạo nguồn nhân lực “Khởi nghiệp” và “Hội nhập quốc tế”

Là trường học công lập đào tạo đa ngành,  định hướng ứng dụng,  mục tiêu của nhà trường là tạo nên sự phù hợp giữa nhu cầu của sinh viên và nhu cầu của doanh nghiệp. Với phương châm “vì người học và sự phù hợp”,  chúng tôi cam kết đem đến cho mỗi sinh viên một chương trình đào tạo hoàn hảo,  phù hợp với năng lực,  điều kiện và vị trí việc làm mà sinh viên lựa chọn.

Nhà trường có hệ thống mạng lưới hợp tác rộng khắp gồm các trường THPT,  Trung tâm GDTX,  các hiệp hội,  tổ chức,  tập đoàn,  doanh nghiệp,  viện nghiên cứu,  trường đại học trong và ngoài nước. Nhờ vậy,  đã tạo nên một môi trường với đầy đủ các điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện; phát huy năng lực và phẩm chất cá nhân; hình thành kĩ năng,  năng lực làm việc thực tế; tự tin,  chủ động và sáng tạo.

Đội ngũ cán bộ,  giảng viên luôn làm hết sức mình để mang đến cho sinh viên điều kiện học tập tốt nhất,  phù hợp nhất; đồng thời cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các tổ chức và doanh nghiệp.