Chức năng

Tập hợp các nhà khoa học và công nghệ, các nhà chuyên môn có tâm huyết, kinh nghiệm nhằm tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển, thực hiện dịch vụ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu thực hiện các dự án về khoa học và phát triển, ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, chất thải rắn, các loại chất độc hại; quan hệ giữa môi trường và cuộc sống, vấn đề sức khoẻ cộng đồng.

- Thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ: tư vấn, thẩm định và đánh giá, chuyển giao công nghệ, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, đào tạo, hội nghị, hội thảo, xử lý độc hại bảo vệ môi trường và sức khỏe.

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tiến hành các nhiệm vụ của Viện trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Lĩnh vực hoạt động

- Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ

- Chăm sóc sức khỏe

- Môi trường

- Đào tạo

- Tư vấn, phản biện

Đề tài/ dự án đơn vị chủ trì thực hiện trong thời gian 5 năm gần đây (2006 - 2011)

- ĐTM dự án "Đầu tư nhà máy sản xuất, lắp ráp điện thoại và bo mạch điện tử tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Tây"

- ĐTM dự án "Khu tái định cư khe Thủy Tinh, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên"

- ĐTM dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Đại Kim - tỉnh Bắc Ninh

- ĐTM dự án khu thương mại Đại Kim - tỉnh Bắc Ninh

- ĐTM dự án đầu tư xây dựng sân golf Vân Trung, Bắc Giang

- Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Mỹ Đức đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

- Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Quốc Oai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

- Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Thường Tín  đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

- Nghiên cứu chế tạo vật liệu phủ TiO2 có tác dụng diệt khuẩn và loại bỏ hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), NOx, SO2 trong không khí, áp dụng thử nghiệm vô trùng trong môi trường y tế.