1. Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh và cả nước

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030, trường Đại học Hạ Long trở thành trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng có uy tín về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển cuả tỉnh Quảng Ninh và khu vực.

Hệ thống giảng đường, phòng học

Trường Đại học Hạ Long có 2 cơ sở: - Cơ sở 1: tại Uông Bí - Quảng Ninh - Cơ sở 2: tại trung tâm Hạ Long - Quảng Ninh. Cả hai cơ sở đều được trang bị các khu nhà làm việc và giảng đường hiện đại.

Tại Cơ sở 1, Nhà trường hiện có trên 100 phòng học trong các nhà cao tầng (các khu nhà A, B, C, D, E) với diện tích gần 10.000 m2 đáp ứng hoàn hảo cho việc giảng dạy và học tập theo hệ thống tín chỉ. Các phòng học đều được trang bị máy chiếu cố định, điều hòa, các phòng học lớn được trang bị hệ thống âm thanh trợ giảng hiện đại.

Nhà trường cũng xây dựng một số phòng học chuyên môn dành cho sinh viên các ngành Ngoại ngữ, Du lịch, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ…

Trên tất cả các khu giảng đường đều có hệ thống kỹ thuật như quạt gió, ánh sáng, rèm che nắng, các công trình vệ sinh  phục vụ cho công tác giảng dạy được trang bị đầy đủ và duy trì hoạt động với chất lượng cao.

Tại Cơ sở 2, Nhà trường cũng đầu tư xây dựng 16 giảng đường (tại 2 cơ sở) trong đó có 1 giảng đường lớn với hơn 350 chỗ ngồi có hệ thống âm thanh, ánh sáng và trang thiết bị hiện đại phục vụ các sự kiện lớn của nhà trường hoặc các buổi học tập trung dành cho sinh viên.