1. Sứ mệnh

Trường Đại học Đại Nam cung cấp kiến thức cho người học phát triển toàn diện, đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Người học ra trường có cuộc sống tốt và trở thành công dân tốt.

2. Tầm nhìn

Về tầm nhìn, Đại Nam lấy khối đào tạo về chăm sóc sức khỏe gồm các ngành Y, Dược, Điều dưỡng là trục đào tạo cốt lõi.

Bên cạnh đó, đầu tư phát triển, quốc tế hóa các ngành đào tạo có nhu cầu xã hội cao, như: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và các ngành ngôn ngữ (Anh, Trung, Hàn, Nhật).

Mục tiêu, đến năm 2025, Đại học Đại Nam trở thành địa chỉ đào tạo được xã hội tín nhiệm cao về chất lượng đào tạo “học tập gắn liền với thực tiễn cuộc sống”; đạt được những thành tựu quan trọng về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học bảo vệ - chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

3. Triết lý giáo dục

“Học để thay đổi” là triết lý giáo dục của nhà trường.

Xã hội vận động và thay đổi không ngừng dưới sự tác động mạnh mẽ của tri thức. Khoa học công nghệ đang phát triển cực kì nhanh chóng, đòi hỏi mỗi người phải liên tục học tập để thích ứng vì cuộc sống mưu sinh và mưu cầu hạnh phúc. Học mọi lúc, học mọi nơi để có đủ kiến thức thay đổi tư duy, thay đổi cách làm việc và thay đổi cuộc đời.

4. Giá trị cốt lõi

"Chất lượng - Minh bạch - Hiệu quả"

- Chất lượng & hiệu quả:  Chất lượng đào tạo tốt nhất phù hợp với chi phí đóng góp của người học.

- Tận tụy & Cống hiến: Tinh thần tận tụy, cống hiến với sự đam mê công việc làm nên giá trị cao quý của đội ngũ cán bộ, giảng viên và các thế hệ sinh viên Trường Đại học Đại Nam.

- Chính trực & tôn trọng: Trung thực, ngay thẳng trong chuyên môn nghiệp vụ và lối sống, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng pháp luật.

- Tài năng cá nhân & trí tuệ tập thể: Mọi thành công đột phá đều bắt nguồn từ sáng tạo tài năng cá nhân, nhưng chìa khóa đảm bảo thành công là trí tuệ và sự đoàn kết của tập thể.

- Kế thừa & sáng tạo: Đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững trên nền tảng kế thừa các giá trị truyền thống.

5. Quan điểm phát triển

"Tích lũy niềm tin của xã hội"

Phát triển bền vững trên nền tảng “ngôi nhà chung Đại học Đại nam”; Mỗi người vì mọi người – mọi người vì mỗi người là trách nhiệm và niềm hạnh phúc của từng thành viên Nhà trường.

Khẩu hiệu lương tâm của cán bộ, giảng viên là: "Việc gì làm hại đến người học dù là nhỏ nhất cũng kiên quyết không làm; Việc gì tốt nhất đem lại cho ngươì học thì hết lòng, hết sức".