Trong định hướng phát triển là một trường đại học không vì lợi nhuận và dựa trên triết lý giáo dục: Tôn trọng – Sáng tạo – Phản biển, Trường Đại học Phenikaa sẽ thực sự trở thành đại học trải nghiệm, nơi mà hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên được gắn liền với thực tiễn. Trong nghiên cứu, Trường phát triển song song cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Quá trình đào tạo gắn kết với hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ kỹ năng thực tế để làm việc hiệu quả.

Quốc tế hóa là một trong những chiến lược trụ cột để Trường Đại học Phenikaa mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược nằm trong Top 100 trường tốt nhất châu Á trong vòng 2 thập niên. Trong giai đoạn hiện nay cùng với việc hoàn thiện mô hình hoạt động của trường đại học kết hợp với doanh nghiệp trí thức trong hệ sinh thái của Tập đoàn, Trường Đại học Phenikaa đang từng bước thực hiện hóa mục tiêu trở thành một trường đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.

Tầm nhìn

Trường Đại học Phenikaa phấn đấu trở thành:

· Đại học định hướng đổi mới sáng tạo, xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao, khởi nghiệp và hướng nghiệp; nơi đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng; luôn gắn kết chặt chẽ với nhu cầu phát triển và tạo ra giá trị mới cho cộng đồng;

· Top 100 trường đại học tốt nhất châu Á vào năm 2035.

Sứ mệnh

· Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thực hành;

· Tạo môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp và tự do sáng tạo để đánh thức và phát huy tối đa sở trường của mỗi người, tạo ra những ảnh hưởng đột phá cho sự phát triển kinh tế - xã hội.