Chức năng của Liên hiệp:

        Tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ tâm huyết có trình độ quản lý và chuyên môn để nghiên cứu khoa học và công nghệ về du lịch.Ứng dụng, thực hiện các dịch vụ tư vấn và chuyến giao công nghệ vào phát triển du lịch Việt nam hiệu quả bền vững.

Nhiệm vụ của Liên hiệp:

       - Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực du lịch; ứng dụng những kết quả nghiên cứu vào phát triển du lịch Việt Nam.

      - Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn xây dựng chiến lược, lập dự án qui hoạch tổng thể và qui họach chi tiết về du lịch. Tư vấn phản biện và giám định các dự án qui họach đầu tư phát triển du lịch. Đào tạo, tập huấn, tổ chức hội thảo, hội chợ, tuyên truyền, quảng bá về du lịch. Xúc tiến, đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch và các lọai hình dịch vụ du lịch.

       - Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp trong khuôn khổ quy định của pháp luật và của Liên hiệp hội Việt Nam.

Với sứ mệnh: "Thay đổi tư duy trong việc khai thác tài nguyên để tạo ra bước đột phá cho du lịch Việt Nam", STDe đã đầu tư trọng điểm cho các công trình nghiên cứu có “Tư duy đột phá”, giải quyết các thách thức lớn nhất của du lịch Việt Nam hiện nay như vấn đề cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu...

Trong 9 năm vừa qua, STDe đã nghiên cứu và liên tục công bố "15 bộ sản phẩm du lịch đột phá" tạo được nhiều tiếng vang lớn trong dư luận.

Danh mục 15 sản phẩm du lịch đột phá STDe đã công bố:

1. Sản phẩm du lịch “ Mưa, bão lụt miền Trung ”

2. Sản phẩm du lịch “Gió Bạc Liêu”

3. Sản phẩm du lịch “Rơm Đường Lâm”…

4. Sản phẩm du lịch “Khách sạn bóng đêm”

5. Sản phẩm du lịch “Kỳ quan Hạ Long”…

6. Sản phẩm du lịch “Việt Nam vẻ đẹp bất tận”

7. Sản phẩm du lịch “Ngày tận thế”

8. Sản phẩm du lịch “Lời của nước”

9. Sản phẩm du lịch “ Cát, muối và rác”

10. Sản phẩm du lịch từ nước khoáng Ba Vì

11. Tour du lịch tâm linh huyền thoại Hồ Gươm

12. Tour du lịch “ Mùa lúa chín”

13. Tour du lịch “Theo dấu chân thánh tướng”

14. Tour du lịch “Làng Vũ Đại ngày ấy”

15. Tour du lịch “Tự tìm hạnh phúc” (Self - Happiness)