Trung tâm hoạt động với sự bảo trợ pháp lý của Trung tâm SUSODEP. Đến tháng 9/1998, RTCCD chính thức được công nhận là một tổ chức độc lập hoạt động khoa học công nghệ phi lợi nhuận, vì mục tiêu phát triển cộng đồng ở Việt Nam theo quyết định công nhận tổ chức số 677/TC-LHH của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ngày 25/9/1998, và giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ số 602 do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp ngày 25/1/1999 (sau này là giấy chứng nhận số A-340 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 9/2/2010).

Ngày 05/04/2007, theo quyết định số 484/QĐ-LHH của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Văn phòng đại diện Trung tâm RTCCD tại khu vực miền Trung đã được chính thức thành lập. BS. Trần Thị Minh Hương (Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Trung ương Huế, Phó Giám đốc Trung tâm) được cử phụ trách văn phòng.

Đến nay RTCCD đã có 2 văn phòng chính:

1. Trụ sở chính: Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng(RTCCD)

Số 39 – Ngõ 255 – Phố Vọng – phường Đồng Tâm – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

2. Văn phòng đại diện miền Trung

Số 184/14 đường Phan Chu Trinh, TP Huế.

Tầm nhìn

RTCCD hướng tới sự công bằng trong tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế ban đầu có chất lượng và cơ hội phát triển cho mọi người được vận hành bởi chính cộng đồng. Từ tầm nhìn này, chúng tôi đặt mục tiêu:

Thúc đẩy sự hoàn thiện hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho các cộng đồng yếu thế

Đảm bảo người dân được hưởng đầy đủ các cơ hội cơ hội phát triển do chính cộng đồng mang lại

Sứ mệnh 

RTCCD đặt ra cho mình nhiệm vụ trở thành cơ sở chuyên nghiệp tiên phong ở Việt nam về loại hình Think tank trong lĩnh vực y tế và phát triển, là nơi chuyên thực hiện các nghiên cứu cộng đồng và vận động đổi mới chính sách phục vụ mục tiêu cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu và thúc đẩy các cơ hội phát triển cho các cộng đồng yếu thế. Chúng tôi hướng tới xác định và tăng cường các nguồn lực và thế mạnh của cộng đồng thông qua đào tạo, tư vấn và thiết lập mô hình ứng dụng nhằm giúp cộng đồng giải quyết các trở ngại thực tế. Đồng thời, RTCCDtự xác định nhiệm vụ trở thành nơi cung cấp dịch vụ cho dân về những loại hình chăm sóc sức khỏe ban đầu mới nhất được tổ chức y tế thế giới khuyến cáo cho các nước đang phát triển, và là một cơ sở nguồn về kỹ thuật và thông tin nhằm tạo mối liên kết hợp tác và hỗ trợ bền vững cho các cộng đồng yếu thế tại Việt Nam.