Sứ mệnh và những giá trị cốt lõi

Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.Hồ Chí Minh duy trì và nâng cao vị trí của mình với tư cách là một trung tâm uy tín hàng đầu cấp quốc gia về đào tạo - bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức Nhà nước ngành giáo dục và các đối tượng khác có nhu cầu với chất lượng theo chuẩn mực cao:
+ Đảm bảo tất cả các học viên đến Trường đều có cơ hội tốt trong việc tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng cần thiết để trở thành người cán bộ đáng tin cậy, có trách nhiệm chăm lo và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương, cơ sở;
+ Là nơi đón nhận sự trở lại của học viên trong quá trình công tác sau này để cập nhật, nâng cao kiến thức và năng lực;
+ Là nơi mà các nhà trường, các cơ quan quản lý giáo dục, các nhà giáo, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đến giáo dục có thể thu nhận được những thông tin khoa học;
+ Là nơi các vấn đề nảy sinh và các giải pháp trong thực tiễn giáo dục cũng như quản lý giáo dục được xác định, được trao đổi và được tư vấn giải quyết;
+ Là chỗ dựa về chuyên môn cho các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý và công chức giáo dục của các địa phương.
Toàn trường là một tập thể:
+ Tham gia vào việc tìm kiếm, ứng dụng và phổ biến kiến thức về quản lý giáo dục;
+ Khuyến khích hợp tác trong nước và quốc tế;
+ Thực hiện dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm và vì lợi ích của học viên.

Mục tiêu chất lượng đào tạo - bồi dưỡng

1. Tối thiểu 80% bài giảng được thực hiện theo phương pháp dạy học tích cực.
2. Dựa vào các tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy theo quy định của nhà trường, 100% giảng viên được đồng nghiệp xếp loại đạt yêu cầu trở lên, trong đó ít nhất 50% đạt loại khá, giỏi.
3. Có ít nhất 80% học viên được hỏi ý kiến thừa nhận: Các bài giảng có tính thiết thực-bổ ích, cập nhật và có liên hệ thực tiễn ở mức độ vừa hoặc nhiều; phương pháp giảng dạy phù hợp.
4. Đảm bảo 100% số chuyên đề có tài liệu học tập, ít nhất 80% số chuyên đề có sử dụng phương tiện dạy học (Máy tính, Projector, Overhead, v.v).
5. Có ít nhất 80% số học viên không nghỉ học quá quy định trong bất cứ chuyên đề nào. 100% số học viên tham gia đầy đủ chương trình khoá học đạt kết quả học tập cuối khoá từ trung bình trở lên.