Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long được thành lập theo quyết định số 1369/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/04/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiền thân của trường là Khoa Đại học Tại chức Cửu Long được thành lập từ tháng 10/1979. Qua các giai đoạn phát triển, trường được đổi tên nhiều lần cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của nền giáo dục đào tạo nước nhà. Vào tháng 08/1981 trường được đổi tên thành trường Đại học Tại chức Kinh tế - Kỹ thuật Liên tỉnh Cửu Long - Đồng Tháp; tháng 05/1992 đổi tên thành Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Tại chức tỉnh Vĩnh Long và vào tháng 11/1994 đổi tên thành Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Vĩnh Long. Đến tháng 10/2010, trường Trung cấp Kỹ thuật - Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long sáp nhập vào trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long theo Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 29 tháng 09 năm 2010.

* Một số thành tích đạt được:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1994.
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2004.
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.
- Bằng khen, cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bộ Văn hoá Thông tin, các ngành ...

Sứ mệnh

Đào tạo cung cấp cho cộng đồng nguồn nhân lực chất lượng cao về đạo đức, tri thức và kỹ năng nghề nghiệp

Tầm nhìn đến năm 2020

• Trở thành một trường Đại học có uy tín trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
• Địa chỉ hàng đầu về cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.
• Trung tâm nghiên cứu khoa học uy tín.