1. Sứ mệnh: Là trường có nhiệm vụ đào tạo học sinh, sinh viên trở thành giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ giáo dục ở bậc học Mầm non, phổ thông(trung học cơ sở, tiểu học) và tiến tới mở rộng quy mô đào tạo nhiều ngành nghề khác đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục- văn hoá-xã hội của tỉnh Hà Giang đạt trình độ từ trung cấp đến đại học và sau đại học.

2. Mục tiêu phát triển: Xây dựng trường trở thành trường Cao đẳng địa phương với mục tiêu đào tạo và liên kết đào tạo các ngành nghề, loại hình, trình độ để đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ ngành giáo dục và một số ngành khác của tỉnh Hà Giang. Đa dạng hoá các loại hình đào tạo (tập trung, không tập trung, đào tạo từ xa...) nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của tỉnh Hà Giang đủ về số lượng, cơ cấu, đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn và nhân lực một số ngành ngoài sư phạm phục vụ ở các lĩnh vực văn hoá-xã hội của tỉnh Hà Giang và trong khu vực. Bám sát thực tiễn xây dựng kế hoạch đào tạo một cách khoa học để thực hiện việc đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo, trình độ đào tạo, đào tạo hai văn bằng, đào tạo liên thông trình độ cao đẳng lên đại học. Tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ Giáo dục&Đào tạo, của tỉnh nhằm huy động các nguồn lực tài chính đầu tư cho việc đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên đáp ứng nhiệm vụ của Nhà trường và địa phương trong tình hình mới.

3. Thành tựu: Từ khi thành lập trường (1969) đến nay, Nhà trường đã đào tạo được...cán bộ quản lý.... giáo viên trình độ cao đẳng....giáo viên trình độ trung cấp.... giáo viên mầm non.... giáo viên trình độ đại học hệ tại chức. Với những thành tích và đóng góp cho ngành giáo dục tỉnh Hà Giang, Nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì và hạng ba, nhiều năm được Bộ Giáo dục&Đào tạo, các ngành trao cờ thi đua, tặng các loại bằng khen, giấy khen...