Trường Dạy nghề Ninh Thuận (nay là Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận) được thành lập theo Quyết định số 102/2001/QĐ-UB ngày 11/12/2001 của UBND tỉnh trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, thi công xây dựng cơ bản vào đầu năm 2002 và chính thức đi vào hoạt động mở khoá đầu tiên cho năm học 2003 - 2004 vào tháng 10/2003.

Ngày 02 tháng 10 năm 2006 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra quyết định số 107/QĐ-LĐTBXH đưa trường vào danh mục được Bộ đầu tư tập trung bằng nguồn vốn Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục - Đào tạo giai đoạn 2006-2010

Đến tháng 5/2007 trường được chuyển đổi thành Trường Trung cấp nghề Ninh Thuận theo Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND tỉnh; Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và sự quản lý về chuyên môn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận;

1. Sứ mạng

“Nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngày mai – High quality human resources for tomorrow”.

Phấn đấu trở thành cơ sở dạy nghề chất lượng cao để cung ứng nguồn nhân lực có tác phong công nghiệp và tay nghề đáp ứng nhu cầu xã hội - trong đó có 5 nghề đạt đẳng cấp Quốc gia, ASEAN và Quốc tế;đóng vai trò quan trọng của một trong sáu trụ cột phát triển KT-XH Tỉnh Ninh Thuận mà tập đoàn Monitor đã thiết lập.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2016, nhà trường được xã hội biết đến là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ - kinh tế và dịch vụ, trong đó đặc biệt là một số nghề kỹ thuật đạt đẳng cấp quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia theo Quyết định số 826/QĐ-BLĐTBXH ngày 07 tháng 7 năm 2011, của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Đến năm 2025, các sản phẩm có thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ của trường được xã hội thừa nhận và là một trong những cơ sở đào tạo nghề hàng đầu của Việt Nam

3. Hệ giá trị cốt lõi

Hệ giá trị cốt lõi của nhà trường là xây dựng văn hóa của một “Tổ chức biết học hỏi” (Organization Learning), trong đó, mọi thành viên đều gắn kết và phấn đấu với phương châm: “Học tích cực, miệt mài / Dạy tận tâm, tận lực / Nghiêm túc và trung thực / Luôn đoàn kết, nghĩa tình / Môi trường sạch và xanh / Nối vòng tay thân thiện”.