1. Tổ chức nhân sự và đội ngũ giảng viên:

·      Ban giám hiệu: Gồm 01 Hiệu trưởng phụ trách chung và 1 Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn của nhà trường.

·      Hội đồng tư vấn: Bao gồm hội đồng khoa học & đào tạo và hội đồng không thường trực.

·      Đội ngũ giảng viên:

Tính đến năm 2006 đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường CĐSP Ninh Thuận là 67 người, trong đó có: Tiến sĩ: 01; Nghiên cứu sinh: 01; Thạc sĩ : 18; Cao học: 05; Đại học: 42.

·      Các phòng chức năng và bộ phận chuyên môn gồm có: 

·         Phòng Đào tạo & NCKH;

·         Phòng Hành chánh - Quản trị;

·         Phòng Tổ chức - Chính trị;

·         Phòng Tài vụ;

·         Các Khoa: gồm 3 khoa: khoa Tự nhiên, khoa Xã hội và khoa Tiểu học;

·         Tổ: gồm 4 tổ : tổ Ngoại ngữ, tổ Nhạc-Họa-Thể dục; tổ Tâm lý-Giáo dục; tổ Chính trị.

·         Chi bộ Đảng;

·         Đoàn TN;

·         Công đoàn; 

2. Đào tạo:

Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh thuận là trung tâm duy nhất đào tạo giáo viên trung học cơ sở, giáo viên tiểu học, giáo viên mẫu giáo và bồi dưỡng cán bộ quản lý (THCS, tiểu học, mầm non) cho tỉnh nhà. Trung bình mỗi năm trường đã đào tạo hơn 300 giáo sinh thuộc các hệ chính quy và không chính quy. Trước khi chia tách tỉnh Thuận Hải thành 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, trường CĐSP Ninh Thuận còn đào tạo giáo viên Trung học cơ sở, giáo viên Tiểu học và giáo viên Mầm non cho tỉnh Bình Thuận. Trong 30 năm qua trường CĐSP Ninh Thuận đã đào tạo được 12.385 giáo viên các cấp, trong đó giáo viên THCS: 4.981 GV; Tiểu học: 6.763 GV và Mầm non: 641 GV. 

Trước đây, trường còn hợp đồng đào tạo với các cơ sở đại học (Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh) đào tạo kỹ sư và giáo viên có trình độ đại học thuộc các ngành Kỹ thuật Nông nghiệp, Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Tiểu học; ĐHSP Toán và ĐHSP Văn. Trường cũng đã tào tạo cho tỉnh nhà hơn 200 cán bộ quản lý giáo dục.

3.  Nghiên cứu khoa học:

       - Trong những năm gần đây hoạt động nghiên cứu khoa học được đặc biệt chú trọng. Cùng với công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học của trường có những bước phát triển mới về số lượng và chất lượng. Nhiều đề tài cấp Trường được triển khai ứng dụng đạt hiệu quả. 

      - Đặc biệt là các đề tài nghiên cứu phục vụ công tác thay sách và đổi mới phương pháp giảng dạy. Ba năm học liền: 2003 – 2004, 2004 – 2005 và 2005 – 2006, trường đã có tổng cộng 5 đề tài nghiên cứu khoa học được Dự án Phát triển Giáo dục Trung học Cơ sở chọn và hỗ trợ kinh phí nghiên cứu (mỗi đề tài 10 triệu đồng) và 4 đầu sách hỗ trợ giảng viên các trường Cao đẳng sư phạm do Dự án Đào tạo Giáo viên Trung học Cơ sở hỗ trợ kinh phí (mỗi đề tài 1.000 USD). Một số các công trình và bài báo khoa học được chọn và đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

      - Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng được chú trọng đẩy mạnh. Hơn 100 đề tài cấp trường được nghiệm thu trong đó có đề tài tham gia dự án “Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm” của Bộ GD&ĐT và có 01 đề tài được giải.

4. Hợp tác quốc tế:

- Được sự hỗ trợ của tổ chức WUSC (Canada)về đội ngũ chuyên gia giảng dạy, cùng phối hợp với đội ngũ giảng viên, cán bộ giảng dạy của tổ Ngoại ngữ Trường đã đào tạo một số lượng lớn giáo viên giảng dạy tiếng Anh có trình độ cao đẳng phủ kín các cấp 1 và 2 trong Tỉnh.    Tổ chức WUSC cũng đã hỗ trợ cho 01 giáo viên đi tập huấn chuyên môn tiếng Anh ở nước ngoài (Canada).

 - Năm 2003, Trường cũng được Dự án Đào tạo giáo viên Trung học cơ sở – Bộ Giáo dục & Đào tạo chọn một giảng viên Tiếng Anh cho đi tập huấn về kỹ năng và phương pháp giảng dạy đại học ở Vương quốc Anh.

5. Cơ sở vật chất:

Mặt bằng: Trường CĐSP Ninh Thuận có một cơ sở đào tạo với tổng diện tích 35.060 m2 được đặt tại Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.