Các hoạt động chính của Viện IRED bao gồm: Nghiên cứu, Đào tạo, Xuất bản và Hội thảo. Đặc biệt, Viện IRED đã đồng sáng lập và điều hành các Dự án giáo dục phi lợi nhuận: Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPLDự án Khuyến đọc Sách HayGiải thưởng Sách Hay thường niên và Trường Khai phóng Trực tuyến OpenEdu. Và trong mảng đào tạo, Viện IRED cũng đã khai lập PLEMS Education - Một sáng kiến GIÁO DỤC KHAI PHÓNG phi lợi nhuận (*) nhằm góp phần phát triển năng lực LÃNH ĐẠO BẢN THÂN dành cho học sinh để trở thành công dân toàn cầu. 

 

SỨ MỆNH

 

Triển khai các hoạt động giáo dục đa đạng dưới nhiều hình thức nhằm cổ vũ cho “Giáo dục Khai phóng” và tiếp sức cho hành trình “Tự lực Khai phóng” của mỗi người để trở thành con người tự do.

 

HOÀI BÃO

 

Trở thành một tổ chức giáo dục của Việt Nam có uy tín quốc tế và có đóng góp ý nghĩa cho sự hình thành và phát triển của “Giáo dục khai phóng” và tinh thần “Tự lực khai phóng” tại Việt Nam.

 

PHƯƠNG CHÂM 

 

Tự lực khai phóng (*)

 

(*) Phương châm “Tự lực Khai phóng” mà Viện IRED và Sáng kiến OpenEdu theo đuổi và cổ vũ được truyền cảm hứng từ tinh thần “Tự lực khai hóa” của nhà canh tân văn hóa Phan Châu Trinh trong thế kỷ trước.

 

TÔN CHỈ 

 

Độc lập 

 

Phi chính phủ

 

Phi tôn giáo