Chức năng, nhiệm vụ chính:

Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm Khoa học Công nghệ Hoá chất Vô cơ và Phân bón là: nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ; sản xuất các sản phẩm và cung cấp dịch vụ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất hoá chất vô cơ và phân bón, cụ thể như sau:

– Nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ trong lĩnh vực hoá chất;

– Nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển, định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành phân bón và hóa chất vô cơ;

– Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật bao gồm nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm để tạo ra công nghệ, sản phẩm, vật liệu, thiết bị… đáp ứng yêu cầu phát triển ngành phân bón và hóa chất, vật liệu vô cơ,…

– Tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước, các Bộ, Ngành, Tập đoàn, Tổng Công ty và các đơn vị khác liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành;

– Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

– Đánh giá, giám định, phân tích chất lượng sản phẩm, nguyên liệu, tài nguyên, môi trường liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành;

– Cung cấp các dịch vụ triển khai, chuyển giao, tư vấn, thiết kế về khoa học công nghệ; tham gia lập và thẩm định các phương án, báo cáo, dự án với các đơn vị nghiên cứu, sản xuất phân bón và hóa chất, vật liệu vô cơ trong và ngoài ngành hóa chất;

– Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hóa chất và phân bón; các loại vật tư, vật liệu phụ gia thay thế sử dụng trong sản xuất hóa chất và các ngành kinh tế khác;

– Đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất và sử dụng phân bón và hóa chất, vật liệu vô cơ;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện và nhà nước.

Hiện nay Trung tâm có 20 cán bộ công nhân viên lao động và cộng tác viên, trong đó có 3 Tiến sĩ, 8 Thạc sỹ, 5 Cử nhân.

Trung tâm tham gia chủ trì thực hiện rất nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp Tập đoàn Hoá chất như: Nghiên cứu công nghệ sản xuất oxit sắt hoạt tính và sét hữu cơ phục vụ khoan thăm dò và khai thác dầu khí, năm 2003, CNĐT: TS. Nguyễn Huy Phiêu; Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano silica từ cát trắng Việt Nam bằng công nghệ nhiệt độ thấp ứng dụng trong công nghiệp cao su và sản xuất sơn, năm 2013, CNĐT: TS. Hoàng Anh Tuấn; Nghiên cứu công nghệ chế biến quặng apatit loại II Lào Cai để nhận được axit phosphoric đạt chất lượng sản xuất DAP, năm 2013, CNĐT: TS. Nguyễn Huy Phiêu,…

Các đề tài nghiên cứu được ứng dụng vào triển khai sản xuất:

Trung tâm có rất nhiều đề tài đã được ứng dụng triển khai vào thực tế sản xuất như:

– Nghiên cứu sử dụng hợp chất amin trong hỗn hợp với các chất hữu cơ và vô cơ để chống vón cục, kết khối và ức chế hút ẩm cho phân bón ure tại Công ty Phân đạm và hoá chất Hà Bắc thay thế hoá chất nhập khẩu, đề tài cấp Bộ năm 2000;

– Hoàn thiện công nghệ sản xuất hoá chất chống kết khối cho urê VHCKK-2000 và nghiên cứu thử nghiệm chống kết khối cho phân bón hỗn hợp NPK, đề tài cấp Tập đoàn năm 2003;

– Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng hợp về công nghệ xử lý nước tuần hoàn tại Công ty Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, đề tài cấp Tập đoàn năm 2005;

– Nghiên cứu điều chế và thử nghiệm hóa chất chống kết khối cho phân bón DAP ứng dụng tại Công ty DAP-VINACHEM, đề tài cấp Tập đoàn năm 2009;

– Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để tạo màu ổn định cho sản phẩm DAP của nhà máy DAP Đình Vũ – Hải Phòng,đề tài cấp Tập đoàn năm 2013,…

Hiện nay Trung tâm có rất nhiều các sản phẩm đã được thương mại hoá từ các kết quả nghiên cứu của đề tài và nguồn kinh phí do chính Trung tâm tự đầu tư nghiên cứu. Các sản phẩm này đã được các đơn vị sử dung đánh giá cao về chất lượng cũng như giá thành sản phẩm.

Các sản phẩm chính của Trung tâm:

– Hoá chất tẩy cặn VH408, dùng để tẩy cặn cho thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống nước tuần hoàn, nồi hơi,…

– Hoá chất ức chế cáu cặn và ăn mòn kim loại VH215, VH216 dùng để ức chế cáu cặn cho thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống nước tuần hoàn;

– Hoá chất diệt khuẩn và rong rêu VH315, VH316 dùng để diệt rong rêu và tảo cho thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống nước tuần hoàn;

– Hoá chất ức chế cáu cặn cho nồi hơi VH1402A, dùng để ức chế cáu cặn và ăn mòn cho nồi hơi áp suất P ≤ 10at;

– Hoá chất chống kết khối cho phân bón urea VHCKK-2000, UAC-01, UAC-02 dùng để chống kết khối cho phân đạm urea;

– Hoá chất chống kết khối cho DAP, DAPcoat-2009. Dùng để chống kết khối, vón cục cho phân bón DAP, NPK;

– Hoá chất tạo màu cho phân bón DAP như: Hoá chất tạo màu xanh, tạo màu nâu, tạo màu đen;

– Hoá chất biến tính gỉ VH417, sử dụng để biến tính gỉ bảo vệ bề mặt kim loại khi bảo quản hoặc trước khi sơn;

– Hoá chât tẩy dầuVH408DC, Hoá chất tẩy gỉ VH408PC, Hoá chất thụ động hoá bề mặt VH409. Dùng để tẩy dầu mỡ, gỉ và thụ động hoá trong hệ thống đường ống thiết bị trong công nghiệp dầu khí, nồi hơi,…

– Nano silica VH-SIL18 ứng dụng trong sản xuất sơn, nhựa, cao su,…

– Dung dịch EM thứ cấp xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Các công trình, dịch vụ, kỹ thuật đã thực hiện:

– Cung cấp dịch vụ làm sạch bằng hóa chất đường ống công nghệ giàn khí mỏ Rồng DGCP, năm 2010 do xí nghiệm liên doanh Vietsovpetro làm chủ đầu tư;

– Cung cấp dịch vụ làm sạch bằng hóa chất đường ống thuộc dự án cải hoán lắp đặt bổ sung tổ máy nén trên giàn CCP, năm 2015 do Vietsovpetro làm chủ đầu tư;

– Cung cấp hoá chất và dịch vụ làm sạch các thiết bị trao đổi nhiệt E0141, E0143, E0144, E0405A/B, C0501A/B,…tại Công ty CP DAP Vinachem năm 2013, 2014,…

– Cung cấp hoá chất và dịch vụ làm sạch các thiết bị trao đổi nhiệt bình ngưng máy phát điện tại Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc năm 2015,…

– Cung cấp dịch vụ kỹ thuật, phối hợp tiếp nhận việc chuyển giao kỹ thuật công nghệ và tiếp nhận việc đào tạo vận hành dây chuyền thiết bị, công nghệ từ Liên danh nhà thầu trên dây chuyền sản xuất phân bón NPK một hạt viên nén công suất 75.000 tấn/năm tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng; kết hợp với việc thẩm định công nghệ, công suất và chất lượng sản phẩm của dây chuyền một cách độc lập và khách quan, với Công ty CP Phát triển nông nghiệp GFS Việt Nam, năm 2016.

Các giải thưởng, bằng khen của Trung tâm đã đạt được:

1. Huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Nhóm nghiên cứu phân bón Viện Hoá học Công nghiệp năm 1961;

2. Bằng khen của Bộ Công Thương năm: 2005, 2006, 2010, 2013, 2015,…

3. Cúp vàng hội chợ KHKT năm 2009 cho Công nghệ sản xuất chất chống kết khối cho urea.

4. Bằng sáng chế số 17884 năm 2017 “Phương pháp điều chế TiO2 dạng anatas từ tinh quặng ilmenite” của Tác giả Hoàng Anh Tuấn cùng đồng tác giả Dương Mạnh Tiến, Đặng Hữu Tuân, Vũ Quang Dương, Nguyễn Quang Hợp;

5. Bằng sáng chế số 6389 năm 2007 “Phương pháp điều chế sắt oxit hoạt tính” của tác giả Nguyễn Huy Phiêu cùng đồng tác giả Hoàng Anh Tuấn, Vũ Quang Dương, Mạc Văn Hoàn, Nguyễn Xuân Hùng.

Ngoài ra còn nhiều giải thưởng, bằng khen, được Chính phủ, Bộ, Ngành trao tặng; nhiều bài báo, giải pháp hữu ích được xuất bản và bảo hộ.