Sứ mạng của trường

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn đối với các ngành thuộc các lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật; dịch vụ du lịch; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên trong tỉnh và các tỉnh lân cận được học tập, rèn luyện trong một môi trường năng động với những kiến thức cơ bản, thiết thực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng; bằng sự sáng tạo, tự tin với tinh thần làm chủ sẵn sàng tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững, thịnh vượng cho gia đình, địa phương và xã hội.

Danh hiệu

Từ  năm  2000 đến 2008 :Trường liên tục đạt Tiên tiến xuất sắc, cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Năm học 2006 - 2007 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Năm học 2007 - 2008 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Năm học 2007 - 2008 Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen

- Năm 2010 Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng III

- Năm học 2014 - 2015 nhà trường đã đạt được những thành tích:

+ Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh

+ Nhà trường được UBND tỉnh tặng cờ thi đua

+ Tập thể nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc