Trường CĐYT Cà Mau có sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế có trình độ cao đẳng trở xuống; nghiên cứu khoa học, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào công tác đào tạo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Tỉnh Cà Mau và các Tỉnh lân cận.

Trường CĐYT Cà Mau đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ và Chủ tịch UBND Tỉnh Cà Mau khen tặng huân chương, bằng khen, cờ và nhiều phần thưởng cao quý:

-  Năm 2008: Bằng khen Thủ tướng chính phủ

-  Năm 2009: Huân chương lao động hạng ba

-  Năm 2010: Cờ thi đua hạng nhì của UBND Tỉnh Cà Mau

-  Năm 2011: Cờ thi đua hạng ba của UBND Tỉnh Cà mau.