Lịch sử hình thành và phát triển

·         1945 thành lập lớp Trung học Y tế.

·         2007 Trường Trung cấp Y tế Bạch Mai được thành lập.

·         2013 Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo và Đào tạo. Cho đến nay Trường vẫn đang tiếp tục phương án mở rộng quy mô và chất lượng.

Sứ mệnh

Đào tạo ra được đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật y học có chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu công việc của bênh viện Bạch Mai cũng như tại các bệnh viện tuyến Trung ương và địa phương. Nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình đào tạo và chăm sóc người bệnh, phục vụ đắc lực sự nghiệp giáo dục của cả nước và sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tầm nhìn

Đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo toàn diện, căn bản, tăng cường nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ tiên tiến để đào tạo điều dưỡng, kỹ thuật y học đạt trình độ ngang tầm các trường cao đẳng của các nước trong khu vực và trên thế giới. Mở rộng quy mô đào tạo, mở thêm ngành, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.