Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là cơ sở đào tạo công lập, là một trường đào tạo khối ngành y, dược với sứ mệnh: “Đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng cho Quốc gia và Quốc tế; thực hiện nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ; và chăm sóc sức khỏe nhân dân; góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho khu vực và cho đất nước”…

Hiện tại, Nhà trường có 6 phòng chức năng, 5 khoa, 2 trung tâm trực thuộc, đặc biệt là cơ sở đào tạo trình độ cao đẳng duy nhất trên cả nước có 1 bệnh viện đa khoa hạng II trực thuộc. Đội ngũ giảng viên nhà trường có 193 người; gồm 3 Tiến sỹ và Chuyên khoa II), 4 nghiên cứu sinh, 49 Thạc sỹ và Chuyên khoa I và 97 người có trình độ đại học (Bác sỹ, Dược sỹ, Cử nhân Điều dưỡng và đại học khác), 40 người có trình độ cao đẳng. Ngoài ra nhà trường có trên 200 giảng viên thỉnh giảng công tác tại các bệnh viện hạng I và II, đảm bảo đáp ứng yêu cầu giảng dạy tất cả các chương trình đào tạo.

Cơ sở vật chất phục vụ dạy học, hiện có: 61 phòng đáp ứng đủ số lượng phòng làm việc cho ban giám hiệu và 14 đơn vị trực thuộc; 50 giảng đường bao gồm: có 11 giảng đường lớn (sức chứa 120 Sinh viên), 14 phòng trung bình (sức chứa 50 - 70 Sinh viên), 1 hội trường có diện tích 450 m2, 2 Hội trường nhỏ với diện tích 250 m2 , 2 phòng thi trắc nghiệm trên máy vi tính với 100 máy trạm và 2 máy chủ; 30 phòng thực hành, thí nghiệm đảm bảo đủ trang thiết bị theo yêu cầu của từng môn học; 15 phòng thực hành kỹ năng điều dưỡng và tất cả phòng thực hành dược được trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc hiện đại đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học theo chuẩn năng lực và hội nhập quốc tế.