1.Lịch sử:

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm được thành theo Quyết định số 619/QĐ –BGĐT ngày 09/10/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở TrườngTrung học Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm. Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Thực phẩm được thành lập tháng 5/1967 theo Quyết định số 446/CNn - TCCB của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ.

Sau 50 năm phấn đấu phát triển cùng với sự đoàn kết và nỗ lực. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm đã xây dựng được một đội ngũ Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên có phẩm chất lao động tốt, có năng lực và kinh nghiệm quản lý giáo dục. Trình độ chuyên môn vững vàng được đào tạo chính quy, luôn nhiệt tình trong công tác giảng dạy và có khả năng tiếp thu các công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Với những thành tích và kết quả đã đạt được trong suốt 50 năm qua vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo,Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng nhiều phần thưởng cao quý: 07 thầy cô giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, tập thể Nhà trường được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, các Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba;10 Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của các Bộ, Ngành, địa phương;nhiều cá nhân xuất sắc được tặng Huân chương Lao động. Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm vinh dự lần thứ hai được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng cùng các phần thưởng cao quý khác.

2.Sứ mệnh và mục tiêu phát triển

2.1.Sứ mệnh:

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm là Trường công lập thuộc Bộ Công thương. Đào tạo trình độ Cao đẳng đa ngành, đa lĩnh vực. Là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc nói riêng.

2.2.Tầm nhìn:

2.2.1. Mục tiêu đến năm 2030

Xây dựng Nhà trường trở thành địa chỉ đào tạo có uy tín trong nước hướng tới xây dựng Nhà trường trở thành Trường Đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp của đất nước, tiệm cận với khu vực và quốc tế.
2.2.2 Định hướng phát triển:

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy tại các xưởng thực hành thực tập, tiếp tục thực hiện các dự án có chiều sâu đặc biệt tập trung cho các ngành nghề trọng điểm.