Hiện nay Đại học Sài Gòn đang tổ chức đào tạo cho: 

-        11 ngành đào tạo Sau đại học

-        03 ngành đào tạo quốc tế

-        33 ngành đại học chính quy

-        03 ngành cao đẳng chính quy

-        07 ngành đào tạo văn bằng hai

-        07 ngành đào tạo hình thức vừa làm vừa học ( Đại học toàn phần)

-        19 ngành đào tạo hình thức vừa làm vừa học ( Đại học liên thông)

-        21 loại hình bồi dững ngắn hạn

Ngoài việc đào tạo cấp bằng, Đại học Sài Gòn còn được phép đào tạo cấp các chứng chỉ tin học và ngoại ngữ. Đại học Sài Gòn cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc I, bậc II. Đại học Sài Gòn cũng đào tạo và cấp các chứng chỉ về ứng dụng Công nghệ thông tin và  các nghiệp vụ khác.

Thông tin liên hệ

Các cơ sở hoạt động của Đại học Sài Gòn:

-        Trụ sở chính: 273 An Dương Vương – Phường 3 – Quận 5

-        Cơ sở 1: 105 Bà Huyện Thanh Quan – Phường 7 – Quận 3

-        Cơ sở 2: 04 Tôn Đức Thắng – Quận 1

-        Cơ sở 3: 20 ngô thời nhiệm – Quận 3

-        Trường Trung học Thực Hành – 220 Trần Bình Trọng – Phường 4 – Quận 5