Lịch sử ra đời

Trước những đòi hỏi về việc tăng cường công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật phục vụ ngành công nghiệp Da - Giầy đồng thời tạo điều kiện để nhà máy Da Thụy Khuê tập trung vào việc quản lý và chỉ đạo sản xuất, ngày 04/05/1973, Bộ công nghiệp nhẹ đã ra quyết định số 290/CNN - TCQL tách phòng nghiên cứu thuộc Da khỏi nhà máy Da Thụy Khuê thành đơn vị độc lập trực thuộc Bộ, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại ngân hàng và hạch toán theo chế độ thu đủ bù chi từ ngân sách nhà nước cấp.

Lúc này nhiệm vụ chủ yếu của phòng là nghiên cứu để ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật thuộc da của thế giới vào điều kiện sản xuất trong nước, nhằm nâng cao kỹ thuật bảo quan da và chế biến các sản phẩm từ da thuộc, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và xuất khẩu; tổ chức sản xuất thực nghiệm các đề tài nghiên cứu, nhằm thu thập tài liệu để kết luận khả năng sản xuất đưa vào sản xuất lớn.

Từ 50 m vuông nhà làm việc và 75 mét vuông xưởng thực nghiệm khi mới thành lập đến nay Viện Nghiên cứu đã có

Máy móc thiết bị ngoài một dây chuyền thực nghiệm phân tích xác định thành phần hóa học , các chi tiêu cơ lý của nguyên liệu và da thuộc thành phẩm, Viện còn có một số máy chuyên dùng cho chế biến giày, đồ da… Với đội ngũ lao động ngày càng tăng về số lượng và chất lượng Viện cũng đang tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế như các Doanh nghiệp độc lập khác trong nền kinh tế.

Viện là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Bộ Công nghiệp, hoạt động theo nguồn kinh phí sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp và một số hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học kỹ thuật có thu theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng Nhà nước ( kể cả khoản ngoại tệ).

Viện có chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau:

1.Nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển khoa học và công nghệ chuyên ngành da giày.

2. Triển khai thực hiện chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường và kinh tế ngành da giày; tổ chức ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến vào phát triển công nghệ thuộc da, chế biến đồ dùng bằng da, công nghệ hóa phục vụ thuộc da và chế biến da, công nghệ xử lý và tận dụng phế liệu, phế thải để sản xuất các sản phẩm phụ phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu;

3.Tư vấn đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, chế tạo mẫu mốt, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khoa học kỹ thuật, sản xuất kinh doanh khác theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn - nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật thuộc Viện và theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài ngành; thực hiện đào tạo sau đại học, trên đại học cho các đối tượng có nhu cầu theo quyết định của nhà nước;

Chức năng và Nhiệm vụ

Nghiên cứu xây dựng chiến lược chính sách, quy hoạch phát triển, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy phạm, tiêu chuẩn ngành công nghiệp Da - Giầy.

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng chuyển giao công nghệ Da – Giầy; thiết kế, chế tạo, lắp đặt và cung cấp nguyên liệu, phụ liệu, hoá chất, máy, thiết bị đồng bộ thuộc dây chuyền công nghệ chuyên ngành.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, điều hành sản xuất - kinh doanh và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ của Viện; tổ chức đào tạo sau đại học, trên đại học; đào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ sản xuất - kinh doanh chuyên ngành và xuất khẩu lao động.

Giám định, kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn nguyên phụ liệu, sản phẩm, bán sản phẩm, hoá chất, dây chuyền công nghệ, các công trình khoa học và các thiết bị, máy, phụ tùng chuyên ngành.

Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ và kinh tế ngành Da - Giầy.

Hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đầu tư trực tiếp, liên doanh liên kết, dịch vụ khoa học, công nghệ về lĩnh vực Da - Giầy với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước.

Tư vấn đầu tư, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các thiết bị, máy thuộc dây chuyền công nghệ chuyên ngành; thực hiện các dịch vụ phân tích, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, bán sản phẩm, sản phẩm thuộc ngành Da - Giầy.