Được thành lập bởi quyết định số 395/qđ-lhhvn của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam, do gs.tskh đặng vũ minh ký ngày 10/5/2017.

Giấy chứng nhận hoạt động của bộ khoa học và công nghệ số a-1755 cấp ngày 15/5/2017, sửa đổi bổ sung, ngày 23/10/2017 với chức năng, nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, xử lý môi trường. Ứng dụng quy luật hữu cơ vào trong đời sống xã hội. Nghiên cứu ứng dụng và công bố các tiêu chuẩn trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ.

2. Sản xuất, sản xuất thử nghiệm, kinh doanh các loại sản phẩm, chế phẩm, vật phẩm, giống…

3. Tư vấn, đào tạo, tổ chức hội thảo, đánh giá, giám sát, thiết kế, lập dự toán, thi công, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ và xử lý môi trường. Tổ chức chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ…

4. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các nhiệm vụ của viện.

Viện nghiên cứu và ứng dụng nông nghiệp hữu cơ (ioa) được thành lập với mong muốn quy tụ những thành viên có tâm huyết về nông nghiệp hữu cơ, nhằm tuyên truyền thúc đẩy cộng đồng nâng cao nhận thức, tiến tới thực hiện sản xuất và tiêu dùng an toàn theo nguyên tắc thuận theo tự nhiên, thuận theo quy luật hữu cơ.

Các hoạt động viện đang và sẽ thực hiện

1. Nghiên cứu: phương pháp khoa học, hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ và hướng hữu cơ, cho ra các sản phẩm có chất lượng

• xây dựng vườn thực nghiệm, trang trại điểm thực hiện phương pháp nông nghiệp hữu cơ.

• đã hỗ trợ các trang trại vườn giun quế hồng chuyên, trang trại m.e farm, auto farm

• phối hợp với các nhà khoa học thực hiện một số đề tài

2. Vận động, chuyển giao kỹ thuật nuôi giun quế

Với mục đích thúc đẩy người nông dân sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững từ chìa khóa là “giun quế”

• xúc tiến hội thảo với bà con nông dân thông qua hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, ubnd các xã

• cung cấp đất, phân giun thử nghiệm cải tạo đất tại trường sa

• dự án cải tạo đất cho các khu vui chơi, khu đất bị bạc màu ô nhiễm

3. Truyền thông, vận động người dân từ bỏ thói quen lạm dụng hóa chất

• kết hợp với các tổ chức trong và ngoài nước, thực hiện các kế hoạch, chương trình truyền thông.

• truyền thông kết hợp chuyển giao kỹ thuật các phương pháp canh tác hữu cơ an toàn, tiết kiệm.

4. Tập hợp kiến thức về năng lượng xanh, năng lượng sinh khối

Viện đang phối hợp cùng nhóm các nhà khoa học nghiên cứu tập hợp và xuất bản sách về lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng sinh khối.

5. Tư vấn chứng nhận theo các chứng chỉ tiêu chuẩn nông nghiệp trong nước và quốc tế.

Viện liên kết với đối tác trong và ngoài nước tư vấn và chứng nhận các chứng chỉ nông nghiệp như vietgap, globalgap, globalgap_cfm, và các tiêu chuẩn hữu cơ việt nam và quốc tế.