1. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt các thành tích nổi bật của trường
  • Trường Công nhân Cơ khí Nông trường, được thành lập theo Quyết định số 35 QĐ/TC ngày 26.04.1969 của Bộ Nông trường, địa điểm:Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  • Trường Công nhân Cơ khí Nông nghiệp II TW,  được thành lập theo Quyết định số 126 NN-CK/QĐ ngày 26.03.1974 của Ủy ban Nông nghiệp TW, địa điểm: Mê Linh, Vĩnh Phúc. Đến tháng 5.1979 trường chuyển vào đóng tại địa bàn xã Phước Thới, huyện Ô Môn, tỉnh Hậu Giang (nay là phường Phước Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ).
  • Trường Dạy nghề Nông nghiệp và PTNT Nam Bộ, được thành lập theo Quyết định số 986 NN-TCCB/QĐ ngày 23.05.1997 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
  •  Năm 2005, được nâng cấp thành Trường Trung học Cơ điện và KTNN Nam Bộ theo Quyết định số 335 QĐ/BNN-TCCB ngày 16.02.2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
  •  Năm 2008, được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ theo quyết định số 7592/QĐ-BGDĐT ngày 12/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ có hệ thống ngành nghề và loại hình đào tạo đa dạng. Trong đó hệ đào tạo chính quy bao gồm: Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề; hệ đào tạo không chính quy: Trung cấp chuyên nghiệp; Đào tạo ngắn hạn…

            Ngoài nhiệm vụ đào tạo, đội ngũ cán bộ giảng viên của Trường thường thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp bộ và cấp cơ sở; thường xuyên cập nhật và biên soạn mới nhiều giáo trình có chất lượng, phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy và yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo.

            Công tác nghiên cứu khoa học là hoạt động thường xuyên được chú trọng, hỗ trợ tích cực việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý.

            Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ có mối quan hệ, liên kết đào tạo với một số viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu vực. Qua đó, nhà trường thường xuyên triển khai các chương trình liên kết, trao đổi đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn cho CBGD được học tập nâng cao chuyên môn nghiệp.

            Bên cạnh công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, cán bộ của trường còn tham gia vào cáchoạt động quản lý, phục vụ tại các trung tâm:

            - Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ.

            - Trung tâm Đào tạo nghề cho lao động Nông thôn.

   2. Chặng đường hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ  đã được nhận

            - Huân chương Độc lập hạng 3 năm 2014

            - Huân chương Lao động hạng Ba 1993; hạng Nhì 2002 và hạng Nhất 2008.

- Cờ thi đua luân lưu của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 1990-1991; của Thủ tướng CP năm 2002 – 2003, 2009 - 2010.

            - Cờ thi đua, danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN &PTNT liên tục nhiều năm liền từ 1999 – 2010.

            - Được Bộ NN và PTNT tăng giải thưởng Bông lúa vàng 4 lần về Khoa học công nghệ tại các đợt Hội chợ Quốc tế Nông nghiệp;

            - Bằng khen của Bộ LĐTB&XH, UBND TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang các năm từ 2004 – 2010.

3. Sứ mạng

            Xây dựng Trường trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, có uy tín trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trường cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, bồi dưỡng nhân tài góp phần thực hiện và xây dựng sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hóa đất nước.

4. Tầm nhìn

            Ðến năm 2015 Trường mở rộng quy mô đạt 9000 sinh viên, học sinh trở lên (trong đó hệ CĐ: 3.600 SV; TCCN: 2.400 HS, CĐN và TCN: 3000 SV, HS). Đến năm 2020 xây dựng Trường thành một trường Đai học Công nghệ có uy tín và ảnh hưởng rộng lớn, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học có chất lượng, có năng lực cạnh tranh và hợp tác bình đẳng với các nước trong khu vực. Quy mô 16.000 học sinh, sinh viên, trong đó: Đại học 1.000 SV; Cao đẳng 6.000 SV; TCCN 6.000 HS; CĐN và TCN 3.000 HS...

3. Mục tiêu

            Đổi mới cơ bản và toàn diện mọi hoạt động trong Nhà trường đảm bảo mang lại cho cán bộ và giảng viên trong Nhà trường một môi trường thuận lợi, đặc biệt có thể phát