1. Sứ mạng

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung là một trong những trường Cao đẳng kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, đào tạo đa hệ, đa ngành, liên thông giữa các hệ. Trường là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của học sinh, gia đình học sinh, của các doanh nghiệp trong và ngoài ngành Điện. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đắc lực cho sự phát triển của ngành Điện và sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của đất nước

2. Tầm nhìn

Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung sẽ trở thành một Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về kỹ thuật điện, điện tử viễn thông và khoa học kinh tế - quản trị kinh doanh có uy tín ngang tầm với các cơ sở đào tạo đại học tại khu vực miền Trung và cả nước. Trường cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học tốt nhất, có tính chuyên môn cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với sự phát triển của kỹ thuật và nền kinh tế toàn cầu.

3. Các giá trị văn hoá

- Thấu hiểu nhu cầu của học sinh, sinh viên và xã hội;

- Quan tâm đến xây dựng đội ngũ có chuyên môn cao, năng động, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp;

- Khuyến khích sử dụng công nghệ một cách sáng tạo trong môi trường làm việc, giảng dạy và học tập;

- Trân trọng và phát huy truyền thống của trường.