Trường Cao đẳng nghề LILAMA-1 tiền thân là Trường CNKT lắp máy Ninh Bình, được thành lập theo quyết định số 51/ BXD ngày 9/3/1977 của Bộ xây dựng và được nâng cấp trở thành Trường Cao đẳng nghề theo quyết định số 1986/QĐ-BLĐTB&XH ngày 29/12/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp, có đủ tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định điều lệ Trường Cao đẳng nghề và các quy định khác của pháp luật.

Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng trường Cao đẳng nghề Lilama-1 trở thành cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao, trọng điểm của ngành ở khu vực phía Bắc trong lĩnh vực xây lắp, chế tạo. Đổi mới cơ bản và toàn diện với đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, cơ sở vật chất trang thiết bị được đầu tư theo hướng tiếp cận kỹ thuật công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới; phát huy coa độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi cho người học, nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực với trình độ ngày càng cao của ngành Xây dựng và các ngành kinh tế quốc dân trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Nhiệm vụ:

- Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghềtheo hướng tiếp cận kỹ thuật công nghệ của khu vực và thế giới.

- Đào tạo lại, đào tạo nâng cao, chuyển đổi nghề cho người lao động theo yêu cầu của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

- Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm dạy nghề.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Đào tạo cấp chứng chỉ lái xe ô tô hạng B2, C.

- Liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng.