Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc bộ có nguồn lực dồi dào để thực hiện các chương trình đào tạo và liên kết đào tạo bao gồm: Hệ thống các phòng nghiên cứu, thực hành, thí nghiệm và các dụng cụ, thiết bị liên quan; cơ sở vật chất tốt phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu, đặc biệt trường còn có đội ngũ cán bộ giảng viên có kỹ năng về chuyên môn tốt với 90% giảng viên có trình độ trên đại học, trong đó 06 tiến sỹ, 120 thạc sỹ luôn cam kết làm việc với phong cách chuyên nghiệp; Với kinh nghiệm 54 năm xây dựng và phát triển nhà trường đã xây dựng được một mạng lưới với các cơ sở đào tạo có uy tín trong cả nước và các đối tác nước ngoài trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Sứ mệnh

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn khu vực đồng bằng Bắc Bộ và miền núi trung du miền Bắc, trong đó lấy đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn làm trọng điểm.

Tầm nhìn

Trở thành trường cao đẳng đa cấp, đa ngành trọng điểm quốc gia tại khu vực Bắc Bộ đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ chất lượng cao, có thương hiệu trong nước, trong khu vực và quốc tế, mang lại lợi ích cho người học và đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Phấn đấu đến năm 2020 có đủ điều kiện, tiêu chuẩn phát triển thành một trường đại học nông, lâm nghiệp.