Chức năng, nhiệm vụ

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước;

- Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;

- Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ máy nhà trường

11 khoa đào tạo, 11 phòng - ban chức năng, 8 trung tâm, 1 tạp chí khoa học, 1 trạm y tế và 1 trường mầm non trực thuộc.

Đội ngũ

Tính đến tháng 5/2017, Nhà trường có 591 công chức, viên chức, 92% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên (trong đó có 11 phó giáo sư, 65 tiến sĩ, 78 nghiên cứu sinh,310 thạc sĩ, 39 giảng viên đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài).

Đào tạo

Số lượng và cơ cấu ngành nghề liên tục phát triển trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào tạo. Hiện nay, Trường có 6 chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ: Quản lý giáo dục, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán, Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học), Ngôn ngữ Việt Nam, Hóa lý thuyết và Hóa Lý, Lịch sử Việt Nam, 32 ngành đào tạo trình độ đại học, 20 ngành đào tạo trình độ cao đẳng.

Tính đến tháng 5 năm 2017, Nhà trường đang có 387 học viên cao học; 8.867 sinh viên chính quy; 4.455 sinh viên hệ liên thông, vừa làm vừa học tại 11 cơ sở liên kết đào tạo thuộc các tỉnh trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

 Ngoài ra, nhà trường còn liên kết với nhiều trường đại học có uy tín trong nước để đào tạo trình độ thạc sĩ với 460 học viên, hiện đang là giảng viên, giáo viên, cán bộ thuộc các trường ĐH, CĐ, trường phổ thông, các doanh nghiệp trong và ngoài vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thành tích đã đạt được

Huân chương

- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2009

- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2003

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1997

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985.

Cờ thi đua, bằng khen

- Cờ thi đua của UBND tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008.

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ tặng đơn vị có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 2004 đến 2007 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học: 2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016.

Danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”

Liên tục đạt danh hiệu Tập thể LĐXS cấp Bộ từ năm 2003 đến 2016.

Nguồn thông tin liên hệ:

783, Phạm hữu Lầu, P.6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: (0277)3881518

Fax: (0277) 3881713

Email: dhdt@dthu.edu.vn