Viện Công nghệ vũ trụ được thành lập theo Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2006, là Viện nghiên cứu đầu ngành về công nghệ vũ trụ của Nhà nước trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KHCNVN).

Viện Công nghệ vũ trụ có chức năng nghiên cứu các vấn đề cơ bản có chọn lọc liên quan đến khoa học và công nghệ vũ trụ, nghiên cứu và phát triển công nghệ vệ tinh nhỏ, xây dựng và thực hiện chương trình khoa học công nghệ độc lập về công nghệ vũ trụ, xây dựng các dự án phòng thị nghiệm trọng điểm công nghệ vũ trụ.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37914746

Fax: (84-4) 37914622

Email: vanthu@sti.vast.vn hoặc  info@sti.vast.vn