1. Quá trình thành lập

Thành lập theo Quyết định số 246/CP ngày 27/12/1976 với tên Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển. Năm 1989 đổi tên là Viện Tin học. Các đơn vị tiền thân:

·         Phòng Máy tính thành lập năm 1968.

·         Ban Điều khiển học thành lập năm 1973.

Năm 1993 cùng với Trung tâm nghiên cứu hệ thống và quản lý, Trung tâm toán ứng dụng và tin học (Thành phố Hồ Chí Minh) hợp nhất thành Viện Công nghệ Thông tin (CNTT).

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN số 207, ngày 10/12/1993 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu các vấn đề cơ bản của tin học, cơ sở toán học và kỹ thuật của công nghệ thông tin (CNTT), ứng dụng CNTT trong các hệ thống kinh tế - xã hội và trong tự động hóa sản xuất.

Thiết kế, chế tạo các sản phẩm của CNTT, đặc biệt là các sản phẩm phần mềm.

Triển khai ứng dụng CNTT trong sản xuất đời sống, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT, tư vấn kỹ thuật cho việc thực hiện một số dự án nhà nước về ứng dụng CNTT trong quản lý, phát triển kinh tế và sản xuất.

Tư vấn kỹ thuật.

Đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học - công nghệ về CNTT.

Tổ chức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực CNTT.

3. Tiềm năng khoa học - Công nghệ

Viện là đơn vị nghiên cứu, triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin lớn nhất ở Việt Nam.

Viện có 200 cán bộ với hơn 50 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ, hơn 20 giáo sư và phó giáo sư.

Viện là trung tâm mạng của Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam.

Viện là đơn vị đào tạo tiến sĩ về công nghệ thông tin lớn nhất cả nước. Viện đã đào tạo hơn 50 tiến sĩ cho các trường Đại học, Viện nghiên cứu và Bộ ngành ở Việt Nam. Hàng năm số nghiên cứu sinh của Viện thường xuyên trên 30 người.

Viện là đơn vị chủ trì Tạp chí hàng đầu chuyên ngành “Tin học và điều khiển học“.

Viện là đơn vị chủ trì Hội thảo quốc gia thường niên “ Những vấn đề chọn lọc công nghệ thông tin và truyền thông “.

Viện đã được Chính phủ lựa chọn xây dựng và điều hành Phòng thí nghiệm trọng điểm về Công nghệ mạng và Đa phương tiện.