Vai trò & nhiệm vụ, Động cơ 

 

ISI chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

Đào tạo kỹ thuật viên đại học và sau đại học các chuyên ngành Công nghệ điện tử, Thiết kế điện tử và tích hợp hệ thống, Thiết kế mạch tích hợp, Hệ thống chỉ huy và điều khiển tự động (C4I).

 

Nghiên cứu, thiết kế, phân tích và phát triển các hệ thống vô tuyến điện tử, chiến đấu tích hợp, chỉ huy và điều khiển tự động.

 

Thiết kế, sản xuất vật tư kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh.

 

Tư vấn và chuyển giao công nghệ các dịch vụ về công nghệ điện tử và tích hợp hệ thống.

 

Hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước.

 

ISI đã được phê duyệt chương trình đào tạo dài hạn với chuyên ngành Điều khiển tự động hóa, bắt đầu đào tạo từ khóa 57. ISI cũng đang tích cực phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Sau đại học về Điều khiển tự động hóa cho các ứng viên đang làm việc và học tập trong lĩnh vực liên quan.

 

Với mục tiêu tạo ra những sản phẩm có giá trị và tính ứng dụng cao, ISI luôn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và biến nghiên cứu khoa học thành hoạt động tự nguyện của toàn thể cán bộ nhân viên. ISI cũng quan tâm phát triển các hướng nghiên cứu, các hoạt động chuyên môn liên ngành (tích hợp chuyên môn trong nhiều lĩnh vực), hợp tác quốc tế cao trong việc xây dựng tiềm lực KHCN và các nhóm nghiên cứu xuất sắc.