Sứ mệnh

CECP sẽ cam kết mang đến cho Quý khách hàng sự hàng lòng tối đa với phương châm “Chất lượng tốt nhất, thời gian nhanh nhất và cho phí hợp lý nhất”

Tầm nhìn

CECP chúng tôi tin tưởng vào sự chuyên nghiệp mà chúng tôi quyết tâm gây dựng nhằm chung tay góp sức vì một môi trường công nghiệp sạch, tạo lập các giá trị bền vững trong sản xuất và tiêu dùng, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp sẽ làm hài lòng Quý khách hàng

Lĩnh vực hoạt động

-       Quan trắc, phân tích môi trường

-       Sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng

-       Thiết kế, thi công và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải

-       Tư vấn hồ sơ môi trường

-       An toàn hóa chất