LPSD là tổ chức nghiên cứu khoa học độc lập, không phục vụ mục đích chính trị, hoạt động phi lợi nhuận và thiết lập các ưu tiên cao nhất cho cộng đồng. Với mục tiêu thúc đẩy quá trình phát triển bền vững tại Việt Nam, để đảm bảo sự tham gia bình đẳng, minh bạch, thực hiện quyền và trách nhiệm giữa các bên liên quan trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường, chúng tôi thực hiện cơ chế phát huy tính tự chủ của cộng đồng, đồng thời phát huy tính hiệu quả của việc phối hợp với cơ quan nhà nước nhằm thực thi pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

LPSD là một thành viên nòng cốt của Mekong Legal Network (MLN), một sáng kiến liên minh ​​của các chuyên gia đảm bảo lợi ích cộng đồng và trở thành điều phối viên của MLN vào năm 2017. Ngoài ra, LPSD cũng chia sẻ sự quan tâm của mình với lĩnh vực môi trường, năng lượng và sức khỏe. LPSD đóng một vai trò tích cực trong "Liên minh cứu sông Mekong" (Save the Mekong Coalition – StM), "Mạng lưới Môi trường Việt Nam" (Vietnam Environmental Network - VEN), "Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam" (Vietnam Sustainable Energy Alliance – VSEA), "Liên minh Phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam" (NCDs-VN) và hợp tác với rất nhiều đối tác khác để giải quyết các vấn đề hiệu quả và triệt để.

Mục tiêu

Với mục tiêu trở thành người đồng hành sát cánh cùng người dân, LPSD cam kết:

+ Hướng tới những thay đổi mang tính bền vững đối với các hoạt động có nguy cơ gây hại cho con người và môi trường.

+ Tiên phong trong việc trở thành một ngân hàng lưu trữ thông tin cũng như trung tâm nghiên cứu về các vụ việc về quyền và lợi ích hợp pháp của người dân bị xâm phạm do các hoạt động phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Giá trị cốt lõi

+ Đảm bảo tính thực hành, thực tiễn của các vụ việc nghiên cứu.

+ Bảo vệ mối quan tâm chung của cộng đồng.

+ Sử dụng các giải pháp pháp lý

 Hoạt động của chúng tôi

+ Nghiên cứu chính sách và pháp luật liên quan đến lĩnh vực xã hội học chuyên đề, khoa học môi trường – các khía cạnh xã hội,…

+ Chia sẻ kiến thức với cộng đồng, giới trẻ và các tổ chức khác.

+ Giải quyết một số vụ việc cụ thể.

Nguyên tắc hoạt động

Trong quá trình hoạt động, LPSD cam kết tuân thủ những nguyên tắc cốt lõi như sau:

+ Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi cam kết thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhằm xúc tiến và đảm bảo sự phát triển bền vững tại Việt Nam, cũng như cả khu vực và quốc tế.

+ Thông báo cho các bên liên quan: Chúng tôi đảm bảo công khai mọi thông tin liên quan đến vụ việc cho tất cả các bên bao gồm cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp cũng như các chủ thể có trách nhiệm liên quan.

+ Làm việc trực tiếp với cộng đồng bị ảnh hưởng: Với tôn chỉ “lấy người dân làm gốc”, LPSD hướng tới những lợi ích chung và tôn trọng mong muốn của nhóm cộng đồng. 

Với mong muốn phát huy tính chủ động của cộng đồng, LPSD tổ chức các chương trình chia sẻ kiến thức và các kỹ năng cần thiết để cộng đồng có thể tự mình tham gia vào quá trình giải quyết vụ việc thông qua việc sử dụng các quyền của mình theo quy định của pháp luật.

+ Tính thống nhất và đồng thuận giữa LPSD và cộng đồng: Sự thống nhất này được trước tiên được thể hiện bằng thỏa thuận trợ giúp giữa LPSD và người dân. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình đồng hành cùng người dân, LPSD luôn cùng người dân thống nhất ý kiến, quan điểm cũng như định hướng giải quyết vụ việc.

+ Phối hợp với các bên liên quan: Trong suốt quá trình đồng hành cùng người dân, LPSD luôn đảm bảo cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin với các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp cũng như các bên liên quan khác để giải quyết vấn đề một cách toàn diện và minh bạch nhất.

+ Luôn đồng hành cùng cộng đồng: LPSD cam kết đồng hành cùng người dân phối hợp với các bên liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng.

+ Hoạt động dựa trên cơ sở nguyện vọng và sự lựa chọn của người dân: Chúng tôi cam kết trong quá trình xây dựng phương án, triển khai và thực hiện các hoạt động nhằm giải quyết vụ việc, mọi hoạt động của LPSD luôn xuất phát từ mong muốn, nguyện vọng của người dân và sẽ cùng người dân thống nhất ý kiến, quan điểm và định hướng trước khi làm việc.

+ Tiếp cận và làm việc bình đẳng với các chủ thể liên quan: Trong suốt quá trình đồng hành với người dân, LPSD đảm bảo sẽ làm việc và đối xử hoàn toàn bình đẳng, công khai với các bên liên quan.

Hoạt động chính

Hoạt động của LPSD được thể hiện qua hai khía cạnh chính:

Thứ nhất, hoạt động nghiên cứu:

Trong quá trình hoạt động, LPSD đã tiến hành nghiên cứu, hỗ trợ các cơ quan Nhà nước rà soát, góp ý sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và nhân dân bằng việc áp dụng các công cụ pháp lý.

Thứ hai, các chương trình thực tế:

Để đảm bảo tính thực tiễn, thực hành của các nghiên cứu, LPSD đã và đang triển khai nhiều chương trình thực tiễn liên quan đến nhiều lĩnh vực và cấp độ khác nhau, điển hình như: "Chương trình Đánh giá tác động hiệu quả sử dụng đất"; "Chương trình Nghiên cứu đánh giá và xây dựng các giải pháp giảm thiểu tác động của nhiệt điện than đối với môi trường và đời sống xã hội"; "Chương trình Phát huy tính chủ động của phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường để giảm thiểu ảnh hưởng từ ô nhiễm nguồn nước đến sức khỏe sinh sản"; "Chương trình tăng cường hiệu quả sử dụng vốn nhà nước", v.v...

Các chương trình này được triển khai trên nhiều địa bàn trên phạm vi cả nước. Qua quá trình thực hiện chương trình, LPSD đã có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc và trở thành đơn vị hỗ trợ cho những người dân chịu tác động bởi mặt trái của các dự án phát triển cũng như các cộng đồng người yếu thế.