I. Chức năng nhiệm vụ

1. Quản lý, vận hành, bảo dưỡng dây chuyền chiếu xạ Co60 phục vụ  nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng công nghệ bức xạ trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

2. Quản lý, vận hành, bảo dưỡng thiết bị gia tốc Cyclotron 13 MeV phục vụ nghiên cứu khoa học và sản xuất dược chất phóng xạ đáp ứng nhu cầu chẩn đoán ung thư, tim mạch và thần kinh tại các bệnh viện. 

3. Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng  trong các lĩnh vực công nghệ bức xạ và công nghệ gia tốc.

4. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ, kỹ thuật đồng vị trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế, môi trường và các ngành khác.

5. Nghiên cứu và phát triển lĩnh vực điện tử hạt nhân và điều khiển phục vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn và chương trình điện hạt nhân.

6. Hỗ trợ triển khai về an toàn bức xạ.

7. Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ bức xạ, gia tốc.

8. Tham gia đào tạo và hợp tác liên kết đào tạo nguồn nhân lực về chuyên ngành khoa học và công nghệ hạt nhân và các lĩnh vực liên quan.

9. Thực hiện hợp tác liên doanh, liên kết với các cơ quan trong và ngoài nước trong các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

II. Dịch vụ:

1. Chiếu xạ thực phẩm: 

Chiếu xạ thanh trùng thực phẩm là công nghệ sử dụng năng lượng bức xạ ion hóa để xử lý thực phẩm nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh và an toàn cho người sử dụng.

2. Chiếu xạ sản phẩm y tế:

Khử trùng và thanh trùng bằng bức xạ là công nghệ làm bất hoạt và diệt các vi sinh vật trong sản phẩm nhờ các hiệu ứng iôn hóa của các tia bức xạ. 

3. Sản xuất dược chất phóng xạ: 

Sản xuất các dược chất phóng xạ đáp ứng nhu cầu chẩn đoán và điều trị ung thư cho các bệnh viện.

4. Chiếu xạ nghiên cứu:

Ứng dụng các trang thiết bị hiện có của Trung tâm trong quá trình nghiên cứu khoa học.

5. Thiết bị khoa học và chuyên dụng:

Nghiên cứu và chế tạo các sản phẩm ứng dụng trong dân dụng và chuyên biệt như: máy đo liều cá nhân, máy đo liều môi trường ....