Viện Công nghệ Phacogen là đơn vị nghiên cứu hoạt động theo các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Đây là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và thử nghiệm sản phẩm về công nghệ gen, di truyền học hệ gen, tế bào học, vi sinh vật học và các lĩnh vực liên quan; từ đó, ứng dụng kết quả đạt được để phát triển các phương pháp chẩn đoán sớm và điều trị chính xác trong các lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản, Sản phụ khoa, Ung bướu, và Truyền nhiễm.

Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn y tế cung cấp giải pháp xét nghiệm gen và tế bào lớn nhất Việt Nam

Sứ mệnh: Sàng lọc sớm, chẩn đoán chính xác để nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người

Chuyển giao công nghệ các giải pháp xét nghiệm, sàng lọc và chẩn đoán hiện đại, rút ngắn thời gian tiếp cận công nghệ so với thế giới, nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế Việt Nam

Hợp tác nghiên cứu cùng các đơn vị chuyên khoa, thực hiện các giải pháp xét nghiệp để áp dụng tại Việt Nam, xây dựng quy trình xét nghiệm chuẩn quốc gia.

Đào tạo và cấp chứng chỉ các giải pháp xét nghiệm chuyên môn theo nguyên tắc đào tạo thực hành về các lĩnh vực sinh học phân tử, di truyền, tế bào và miễn dịch.

Tối ưu quy trình xét nghiệm, phát triển năng lực vượt trội về Bio-informatics (Tin sinh học), hoàn thiện việc đóng gói và đăng ký bản quyền sở hữu nhãn hiệu các kit xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán di truyền.